Förvaltningsindex visar branschens kostnader

Fastighetsägarna har i samarbete med SCB tagit fram ett fastighetsförvaltningsindex för bostäder, kontor och butiker. Indexet ska hjälpa fastighetsägare att följa kostnadsutvecklingen i branschen och ge underlag och stöd för justering av priser i olika avtal.

Bakgrunden är att allt fler fastighetsägare anser att Konsumentprisindex (KPI), som är grundläggande vid hyresförhandlingar, inte speglar den faktiska kostnadsutvecklingen i branschen.

– Med ett fastighetsförvaltningsindex kan vi tydligare visa hur de faktiska kostnaderna ser ut för fastighetsbranschen, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Mittnord och den som ansvaret för att ta fram det nya indexet.

Uppgifter från 200 fastighetsägare
Det finns två olika index, ett för bostäder ochett gemensamt för kontor och butiker. Indexet omfattar kapital-, drift- och underhållskostnader.Underlaget bygger på uppgifter som SCB samlat in från mer än 200 medlemsföretag i landet.

Indexena, som egentligen är aktuella för oktober 2017, är som man misstänkte högre än KPI. Index för bostäder är 2,6 procent och för kontor och butiker 3,0 procent. KPI ligger runt 2,0 procent.

Peter Sörman.

Mer relevant
– Förvaltningsindexet känns mer relevant än KPI, eftersom det avspeglar fastighetsbranschens kostnader och inget annat. Vi hoppas att detta ska bli ett etablerat index ganska snart. Intresset från fastighetsägare är redan stort, säger Peter Sörman.

De nya indexen kan användas i hyresförhandlingar och vid kontraktsskrivningar. Men fastighetsbolagen kan även använda indexet för att jämföra sina egna kostnader med övriga branschens.

Nytt index varje år
Fastighetsförvaltningsindexet ska tas fram en gång per år. Nästa index kommer alltså i oktober i höst.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega