”Förvaltningen måste bli mer strategisk”

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd.

Fler aktörer behöver skaffa sig en klar strategi och målbild över hur man ser på sin förvaltning. Det anser Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och en av medlemmarna i Förvaltarforums redaktionsråd.


vinjett_fyra_snabba_med

 

 

Rikard Silverfur är först ut av våra redaktionsrådsmedlemmar att ge sin syn på varför förvaltning är viktigt och hur den kan bli bättre. De närmaste veckorna får du möta alla våra experter som ger sina förslag om framtidens förvaltning.

Varför är fastighetsförvaltning viktigt för dig?
Därför att fastigheter och våra medlemmar fastighetsbolagen är så enormt viktiga för samhället och för ekonomin. Vi alla lever, verkar och bor i fastigheter och i mellanrummen mellan dem. Välskötta fastigheter och stadsmiljöer vill vi alla ha.

Hur tycker du att branschen sköter förvaltningen av sina fastigheter i dag?
Överlag bra. Svenska fastigheter mår bra. Sedan beror det på hur man definierar branschen. Självklart finns det variationer i synen på förvaltning hos olika aktörer.

Vad kan göras bättre och hur?
Har man inte inställningen att allt kan göras bättre utsätter man sig för en risk. Framförallt tror jag att förvaltningen kommer att digitaliseras och att det gäller att vara med i den utvecklingen.

? Fler aktörer behöver också skaffa sig en klar strategi och målbild över hur man ser på sin förvaltning. Mindre ad hoc och mer strategiskt tänkande, kort sagt. Branschen behöver även bli bättre på att attrahera folk. Vi behöver duktiga människor som vill och kan förvalta fastigheter.

Vilka trender ser du inom fastighetsförvaltningen?
Dels så ökar digitaliseringen, dels så pratas det allt oftare om strategiska partnerskap mellan fastighetsägare och leverantörer. Det tror jag är bra då relationer, kvalitet och erfarenheter kan utvecklas till nästa förvaltningsuppdrag.

? Hållbarhetsfrågan kommer fortsatt att vara i fokus, och den breddas nu med de sociala aspekterna av hållbarhet. Även det är bra, men det gäller att branschen finner ett gemensamt synsätt även kring detta, vilket vi såklart kommer att göra.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega