Boverket ska motverka brott

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om hur bostäder och offentlig miljö kan byggas så att trygghet kan skapas och brott förebyggas.

– Nu ger vi Boverket i uppdrag att ta fram vägledning för de aktörer som planerar och bygger våra samhällen, så att de kan skapa trygga och trivsamma miljöer, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Boverket ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 augusti 2019, i samarbete med Brottsförebyggande rådet, länsstyrelserna och Polismyndigheten.

Läs mer på regeringen.se

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega