Fastighetsägarna presenterar gemensamt hyreskrav

Inför årets hyresförhandlingar har Fastighetsägarnas fyra regionföreningar för första gången presenterat sin gemensamma syn på hur mycket den allmänna hyresnivån behöver höjas 2018.

Med utgångspunkt i den förväntade ekonomiska utvecklingen vill Fastighetsägarna höja hyresnivån i Sverige med 2,5–3,5 procent under 2018.

De konkreta yrkandena i årets hyresförhandlingar kommer fortfarande att göras regionvis. Men de kommer alla att ligga inom det intervall som företrädarna för Fastighetsägarnas fyra regioner nu har presenterat som sin gemensamma syn.

Fastighetsägarna motiverar det gemensamma utspelet med att det är viktigt att hålla en gemensam linje inför hyresförhandlingarna då avsaknaden av vägledning och regler har lett till att Hyresgästföreningen vinner på att förhandlingarna inte resulterar i en överenskommelse.

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega