BoverketNya krav på laddinfrastruktur

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda hur regeringen kan gå vidare för att ytterligare höja kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär