regeringen

Nya krav på laddinfrastruktur

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda hur regeringen kan gå vidare för att ytterligare höja kraven på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation.
Finansiering för hållbara råd utreds

Regeringen ger Boverket i uppdrag att se över formerna för finansiering och organisation för Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB, för att säkra en mer långsiktig verksamhet.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär