Vad behöver jag tänka på när jag anställer minderåriga?

För både minderåriga och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När du ska anställa någon som är minderårig gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter som du som arbetsgivare måste känna till.  

Här tipsar vi om några av de viktigaste reglerna:

  • Arbetsgivaren måste ta särskild hänsyn till den minderåriges fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet och göra en särskild riskbedömning med hänsyn till detta.
  • Arbetsgivaren måste se till att den minderåriga får en grundlig introduktion om arbetsuppgifterna och dess risker samt försäkra sig om att den minderåriga har förstått och tagit till sig informationen. Särskilt viktigt är introduktionen för minderårig utan tidigare yrkeserfarenhet.
  • Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet. Tänk på att behovet av ledning och tillsyn kan variera beroende på vilket arbete som ska utföras.
  • Om sommarjobbaren är under 16 år ska arbetsgivaren informera vårdnadshavaren om arbetsuppgifter, risker och skyddsåtgärder. Vårdnadshavaren måste ge sitt medgivande till anställningen.
  • Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen, ska denne underrättas om att företaget har anställt en minderårig.

Kan de ha samma arbetstider som övriga anställda?
Det finns olika regler beroende på den minderåriges ålder. För de som fyller 16 år under kalenderåret gäller bland annat följande:

  • Arbetet får totalt omfatta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Här kan det göras undantag med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbetsförhållandena i övrigt, men nattarbete är förbjudet.
  • En minderårig har rätt till en sammanhängande rast på minst 30 minuter efter fyra och en halv timmes arbete.
  • Minst två dagar under varje sjudagarsperiod ska den minderårige vara ledig och ledigheten ska så långt det går förläggas till veckoslutet och vara sammanhängande. Den sammanhängande ledigheten får aldrig vara kortare än 36 timmar.

Charlotta Stensson
förhandlingschef Fastigo
redaktionen@forvaltarforum.se

Mer information finner du i föreskriften AFS 2012:3 ”Minderårigas arbetsmiljö” som du kan hämta på Arbetsgivarverkets hemsida www.av.se. I föreskriften anges bland annat vilka arbetsuppgifter som är riskfyllda och därmed förbjudna för minderåriga att utföra om inte något av undantagen är uppfyllt.
Huvudregeln är att minderåriga inte får framföra trädgårdsfordon. För de som fyller 16 år under kalenderåret finns undantag för gräsklippare som har acceptdon (dödmansgrepp eller säkerhetsbygel) och bara har ett klippaggregat.