Mette Sjölin blir ny chef för Property and Buildings på WSP Sverige

WSP Sverige har utsett Mette Sjölin till ny sektorschef för Property & Buildings som tar plats i företagets ledgningsgrupp. Mette har tidigare varit regionchef för Property & Buildings Mitt och har en lång ledarerfarenhet från den tekniska konsultbranschen. Hon kommer att driva WSPs satsning på att stödja kunderna i deras gröna omställning.

WSP Sverige är ett av landets ledande strategi- och teknikkonsultföretag med över 4000 medarbetare. Inom sektorn Property & Buildings erbjuder WSP rådgivning och tekniska lösningar för fastighetsutveckling, byggprojekt, industri, miljö och hållbarhet. WSP har en stark ställning på den svenska fastighetsmarknaden, som står inför stora omställningar och innovationsbehov i samband med den gröna omställningen.

– Med Mettes långa ledarerfarenhet och gedigna kunskaper inom strategisk och teknisk rådgivning kommer vi att stärka WSPs position. Det handlar framförallt att möta våra kunders ökande behov av rådgivning och tekniska lösningar för att minska sin klimatpåverkan och bygga nya hållbara industrier och städer, kommenterar Anna-Lena Öberg-Högsta, VD WSP Sverige.

Mette Sjölin har varit på WSP i nästan 5 år och är idag chef över P&B Region Mitt. Hon har mer än 20 års ledarerfarenhet och kunskap från den tekniska konsultbranschen med tyngdpunkt på industri, miljö och hållbarhet samt fastigheter.

– Jag är mycket glad och stolt över att få leda WSPs fantastiska P&B-team. Tillsammans åstadkommer vi arbetsresultat som är avgörande för vårt samhälle genom att vara med och skapa framtidssäkra och klimatsmarta byggnader. Vår expertis och kompetens efterfrågas nu av bredare kundsegment än tidigare och jag ser fram emot att jobba för att överträffa både våra befintliga och tillkommande kunders förväntningar på oss, säger Mette Sjölin.

Källa: WSP

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega