Diös inviger första stora solcellsanläggningen

Fastighetsägaren Diös inviger sin första storskaliga solcellsanläggning. Fastigheten Metropol på Norrmalm i Sundsvall ska nu delvis drivas på hållbar energi från anläggningen.

Den installerade effekten uppnår totalt 135 kilowatt på 1000 kvadratmeter och kommer att spara cirka 15 procent per år av den totala elförbrukningen.

Totallösningen för solcellsinstallationen på Metropol i Sundsvall har solenergibolaget E-linx stått för. Tekniken bygger på en tunnfilm som ger energi från tidig morgon till sen kväll, vilket leder till en bättre återbetalning över tid med ljuset i fokus.

Anläggningen tillhör en serie större investeringar Diös har gjort över tid för att säkerställa sin position som en hållbar aktör i branschen.