Fokus på arbetsmiljö i fastighetsbranschen

arbetsmiljo_kontor_bred

Nio av tio företag i fastighetsbranschen uppger att de arbetar för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda.

Samtidigt ökar de arbetsrelaterade sjukdomarna i branschen. Det visar en undersökning genomförd av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

– Som arbetsgivare är det viktigt att arbeta förebyggande för att medarbetarna ska må bra – inte bara för anställdas skull, utan även för att det gynnar företaget i längden. Ändå behöver branschen generellt sett bli bättre på att arbeta strategiskt med arbetsmiljöfrågor, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Hållbart arbetsliv
Undersökningen visar att 38 procent av fastighetsföretagen har en uttalad strategi för att främja fysisk och psykisk hälsa hos de anställda. 57 procent av företagen saknar strategi även om de arbetar med frågorna, och 5 procent uppger att de inte arbetar med frågorna över huvud taget.

Hälften av fastighetsföretagen i Fastigos undersökning erbjuder kostnadsfri rådgivning av psykolog eller coach till sina anställda.

Drygt nio av tio arbetsgivare erbjuder företagshälsovård eller friskvårdsbidrag, och 83 procent av företagen möjliggör flexibel arbetstid för de yrkeskategorier där arbetet tillåter det.

– Det är glädjande att se att de allra flesta ger sina anställda goda förutsättningar att uppnå balans i livet. Samtidigt är det viktigt att fler fastighetsföretag arbetar efter en tydlig strategi för att främja hållbart arbetsliv. En hållbar fastighetsbransch är en av Fastigos viktigaste prioriteringar, säger Mona Finnström.

Många sjukskrivningar
I januari–september i år sjukskrevs 99 personer inom fastighetsbranschen på grund av arbetsrelaterade sjukdomar, visar statistik från Arbetsmiljöverket. Siffran är den högsta på fem år.

Antalet sjukskrivningar på grund av sjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer, såsom stress och utbrändhet, har nästan trefaldigats sedan 2011.

Fastigos undersökning genomfördes under perioden 15–25 november 2016. Enkäten skickades ut till 995 vd:ar och personalchefer inom fastighetsbranschen. Svarsfrekvensen var 31 procent.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega