Ny vägledning för bygg- och konstruktionsregler

Boverket har tagit fram nya vägledningar i PBL kunskapsbanken för att underlätta förståelsen och tillämpningen av Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Reglerna behandlar bland annat ämnena brandskydd, energi, tillgänglighet och konstruktion.

De nya vägledningarna har kommit till då det ibland har uppstått svårigheter och problem vid tolkningen och tillämpningen av BBR och EKS. Vägledningarna har till syfte att både öka förståelsen för reglerna men också underlätta för en enhetligare tillämpning av reglerna.

Läs mer på Boverkets hemsida

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega