Nu kan du söka stöd från Klimatklivet

Fastighetsägare som använder olja för uppvärmning kan söka investeringsstöd via Klimatklivet för att byta till förnybar uppvärmning. Du kan även söka stöd för att installera laddningsstationer för elbilar.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som i första hand minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stödet beslutas av Naturvårdsverket och går till de åtgärder som ger den största klimatnyttan.

Möjliggör fler åtgärder
– Alla branscher och inte minst fastighetsbranschen har ett ansvar att vara med och bidra till klimatomställningen. Det ekonomiska stödet från Klimatklivet möjliggör så att fler kan bidra i vårt gemensamma omställningsarbete, säger Audrée Paquette, handläggare på Naturvårdsverket.

Bort med oljepannan
Naturvårdsverket gör i år en riktad kampanj där man hoppas att bland annat fastighetsägare ska byta ut sina gamla oljepannor mot till exempel fjärrvärme, spillvärme, bergvärme eller annan värmepump om fjärrvärme inte är ett möjligt alternativ.

 Stöd till laddstationer

Många fastighetsägare har redan sökt och fått bidrag för att installera laddningsstationer. Klimatklivet ger stöd för laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten medan Ladda bilen är ett bidrag för laddningsstationer som ska användas av boende eller anställda. Dessa stöd går fortfarande att söka och uppgår till max hälften av kostnaden.

 30–70 procents stöd
Stödet uppgår som mest till 70 procent beroende på åtgärd, företagets storlek samt var i landet man befinner sig. Nästa ansökningsomgång är den 8-18 november.

– Många företag har stora investeringsbehov, men klimatutsläppen har prioriterats lågt på grund av de högre initiala kostnader och osäkerheten kopplad till den nya tekniken som krävs för att nå klimatmålen, säger Audrée Paquette. Det är därför marknaden behöver statliga insatser för att investera i de fossilfria lösningarna, och Klimatklivet är ett sådant exempel.

Källa: Naturvårdsverket

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega