33 projekt får dela på 74 miljoner

Huddinge och Eskilstuna kommuner och Kungskatten Holding AB fick störst utdelning när Boverket fördelade  pengar till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

Boverket har beviljat cirka 74 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott.

Men även för nya anläggningar som gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Boverket har i uppgift att ta emot och bedöma ansökningar samt hantera utbetalningen av stödet som regeringen beslutade om tidigare i år.

I första sökomgången kom 63 ansökningar in, 33 av dessa har beviljats stöd.

Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap samtidigt som bostadsområdets gestaltning ska bevaras eller utvecklas.

Här är alla projekt som får stöd

Läs mer om Boverkets stöd till utemiljöer

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega