Vad vill hon egentligen?

Efter att ha sett Nathan Grossmans dokumentär om Greta, så uppfattar jag det som om hon vill att vi slutar jiddra och börjar trolla. Greta och hennes aktivistkollegors protester är inte att göra någonting. Deras arbete är en uppmaning till oss som faktiskt kan.

Så… nu är det dags att vi som jobbar med Hållbarhet, tar vår uppgift på allvar och slutar med den sminkade grisfesten. Jobbar du med hållbarhet, bör du fråga dig själv om du bara jobbar med att uppmärksamma frågan – precis som Greta & Co – i din yrkesroll? Om det du beställer, eller levererar verkligen konstruktivt minskar det ekologiska fotavtrycket från det vi bygger, har byggt och förvaltar över byggnadens hela livslängd?

Titta på platsen det skall byggas på, vilka förutsättningar råder, vad ska skyddas och värnas där? Hur får vi huset att använda mindre skadliga eller tärande resurser under sin 100-åriga livslängd? Kan vi åka till månen kan vi bygga hus som är både energi- och resurseffektivare än det som byggs idag.

Lagstiftningen skall inte driva fram stora hus för att energikraven för tappvarmvatten slås ut på antal projekterade kvadratmeter, vilket gör att större resurskrävande byggnader premieras över de mindre och yteffektivare byggnaderna. Husen skall inte drabbas av resursslösande – människor, ekonomi, miljö – fuktskador för att energisiffrorna skall byta färg från rött till grönt på ett papper som arkiveras. Eller gynna en lika resursslösande skadereglerande eftermarknad.

Våga lämna certifieringsträsket, dessa är konsulttjänster och sprider ingen kunskap där mindre miljöbelastande byggnader beställs. Har du som jobbar med hållbarhet någon egentlig yrkesintegritet, eller vill du mest synas i gröna sammanhang utan att irritera någon på ekonomi- eller upphandlingsavdelningen?

Pandemin har fått människor att efterfråga större boenden med grönytor i direkt anslutning, det vill säga ett villaliv. Hur kan vi som jobbar med Hållbarhet på riktigt skapa till ytan effektivare boenden med användbara grönytor i direkt anslutning? Kanske till och med anta utmaningen att få människor att… dela dessa grönytor för att skapa en socialt hållbar boendemiljö.

Budgeten då? Omställning kostar, men på en halvproducerande planet sänks också den ekonomiska omsättningen. Vill du vara pinnen i hjulet, eller vågar du vara med i en nödvändig, men också fantastiskt spännande omställning av byggande och förvaltande? Livet går inte i repris, och just därför finns det anledning att hitta en modell där vi väver ihop människors behov av livskvalitet och en byggnads konstruktiva LCA. Var den vuxna Greta & Co kräver – sluta fjäska, och börja trolla!

 

Felicia Oreholm

Hållbarhetsstrateg

Utbildar & Föreläser inom bygg- och fastighet

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega