Vilka krav ställer PBL vid underhållsåtgärder?

Underhållsåtgärder avseende befintliga byggnader kan medföra att nya, högre krav kan ställas på byggnadens egenskaper enligt plan- och bygglagstiftningen. I detta expertsvar belyses bland annat gränsdragningen mellan underhåll och ändring av byggnad.


Dags att säkra lekplatser

När våren kommer leker många barn utomhus. Glöm inte att se över om era lekplatser är säkra. Här kan du läsa om fastighetsägarens ansvar och hur du ska göra.Ny vägledning för bygg- och konstruktionsregler

Boverket har tagit fram nya vägledningar i PBL kunskapsbanken för att underlätta förståelsen och tillämpningen av Boverkets byggregler, BBR, och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna behandlar…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega