Så kan AI förebygga takskador orsakade av tung snö

Snömätaren kan nu ge en beräkning på hur mycket och hur tung snö som ligger på taken. Foto: Mostphotos.

Mycket och tung snö påverkar byggnader och nu har forskare skapat en AI-modell som kontaktlöst kan mäta vikten på snö, och därmed ge en möjlighet att förhindra skador på byggnader och rasolyckor.

Mattias O´Nils, Mittuniversitetet.

− Det är en ny och banbrytande teknik som kommer att vara mycket användbar i en framtid där klimatförändringarna kan orsaka kraftiga snöfall och stora temperaturväxlingar som gör snön blöt och därmed ökar snölasten. Bara den senaste vintern har vi upplevt att byggnader rasat, och även om det kan finnas flera anledningar till det vet vi att utmaningar av det här slaget kan öka, konstaterar Mattias O´Nils, professor i elektroniksystemkonstruktion och ledare för STC forskningscentrum vid Mittuniversitetet.

STC och Härnösandsföretaget Starbit har tidigare tillsammans utvecklat en snödjupsmätare som med hjälp av sensorteknik gjort det möjligt att i realtid mäta snödjup på ett tillförlitligt sätt. Det har underlättat och effektiviserat snöröjningen och förbättrat säkerheten på vägar och trottoarer i de kommuner som använt mätaren.

Beräknar snölasten
Nu har man tagit nästa steg och utvecklat en AI-modell som med hjälp av mätvärden om volymen på snön från snödjupsmätaren och mätdata om väder, beräknar hur mycket snön väger, så kallad snölast.
Snömätaren kan nu ge en beräkning på hur mycket och hur tung snö som ligger på taken så att man får en indikation om när det är dags att skotta. Tekniken hjälper på så sätt till att minska risken för rasolyckor och skador på byggnader.

− Det är ett spännande och viktigt framsteg för vår forskning. Genom att integrera den här mättekniken för snövikt i våra system finns nu fungerande lösningar för att hantera snörelaterade risker och öka säkerheten, säger Michael Jakobsson på Starbit.

Kombinerar AI, IoT och sensorteknik
Resultaten visar den stora potential som finns i att kombinera AI, IoT (Internet of things) och sensorteknik, där samarbetet mellan forskare på Härnösandsföretaget och Mittuniversitetet samt även forskare vid universitetet i italienska Salerno, bidragit.

− Det är ett bra exempel på nära samarbete mellan Mittuniversitetet och företag som resulterar i ny kunskap som ger direkt påverkan på både företaget och samhället. För att fördjupa samarbetet mellan Starbit och Mittuniversitetet har en gemensam industridoktorand startat med en målsättning att ytterligare undersöka hur AI kan öka värdet av IoT i industri och samhälle, säger Mattias O´Nils.

Källa: Mittuniversitetet

Vinnova-finansierat

Utvecklingen av snödjupsmätaren och dess funktionalitet har genomförts inom det Vinnova-finansierade forskningsprojektet IoT för smart snöröjning och samverkansprojekt DIGIT − Hållbar Digital Transformation, där ett 20-tal organisationer i Jämtlands och Västernorrlands län deltar. DIGIT finansieras med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen samt kommunerna Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik.

Läs mer om satsningarna:
IoT för smart snöröjning
DIGIT – Hållbar Digital Transformation

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega