Kvartersodling lönar sig

Få saker bidrar mer till att skapa gemenskap och att öka den biologiska mångfalden som en odling. Förvandla en trist gräsmatta till en prunkande plats. Men, för att det ska fungera krävs ett helhetstänk, så börja planera nu för er kvartersodling.

”Jag tycker att det är en annan stämning på gården och att det är det roligaste som hänt här, något att samlas runt för att dela kunskap eller livet i stort. Och en del smågroll har upplösts på grund av pallkragarna.” Citat från en boende i Vasastan, Stockholm.

Jag har arbetat med kvartersutveckling i många år och det bästa sättet att föra samman människor och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald än att starta en odling. Med permakulturteknik där man bygger upp odlingsbäddar istället för att gräva, kan man på bara några timmar skapa en ny trädgård med hjälp av wellpapp, hästgödsel, löv, grenar, biokol och lite kompost. Sedan är det bara att plantera och hux flux har en trött gammal gräsmatta eller en trist asfaltsyta förvandlats till en prunkande oas. Det får gärna vara en oas med ätliga växter där de som bor i området kan plocka när de känner för det.

Att skapa en odlingsinfrastruktur
Ett problem med kvartersodlingar är att många fastighetsägare varken använder permakulturteknik eller förvaltar odlingarna. Man köper in pallkragar och några säckar torvjord – som är direkt klimatskadlig – och sedan lämnar man över ansvaret till dem som ska odla. Om det finns eldsjälar bland odlarna och dessa orkar fortsätta kan det fungera, men alltför ofta slutar det med odlingen består av lådor fyllda med jord eller ogräs.

Vi pratar ofta laddinfrastruktur som en nödvändighet för att gå över till elbilar, likväl behövs det en odlingsinfrastruktur för att lyckas med kvartersodlingen. Här några tips på hur man skapar en sådan:

 • Köp inte torvjord
  Att använda torv från våtmarker för att odla är inte hållbart. Istället ska man köpa torvfri jord (det blir allt vanligare på marknaden), eller göra egen jord lokalt genom att använda trädgårdsavfall och blanda med gödsel.

 • Administrera odlingen
  Skriv kontrakt med odlarna som reglerar rättigheter och skyldigheter. Om någon inte sköter sin odling och inte medverkar vid gemensamma aktiviteter ska lådan överlämnas till en annan odlare. På det sättet är lådorna aktiva och fina hela tiden.

 • Utbilda odlarna
  Lär ut hur odling fungerar och hjälp odlarna att arrangera olika aktiviteter i området. Det kan göras med fysiska träffar eller digitalt, beroende vad som fungerar bäst i det aktuella området.

 • Återvinn regnvattnet
  Samla in regnvattnet, antingen via enkla tunnor eller med mer avancerade system som är integrerade i utemiljön.

 • Kombinera boendeodlingar med skogsträdgårdar
  Odlingslådor eller odlingslotter kan kombineras med små skogsträdgårdar. En sådan inspireras av naturen och perenna växter planteras på olika nivåer. Man brukar välja ätliga växter: örter (rankspenat, jordgubbar, rabarber) i bottenplanet och bärbuskar (taybär, vinbär, rosenkvitten) i mellanplanet. I det övre planet planteras bär- och nötträd samt klängande växter som minikiwi eller vin.

 • Ha en plan för skörden
  Körsbär som faller på marken eller päronträd vars fallfrukt lockar råttor är inte till någon glädje. Ska man plantera ätliga växter är det viktigt att tänka på skörden, att göra kartor och skyltar och på andra sätt göra de boende uppmärksamma på vad som finns och när det ska skördas, samt hur man tar hand om skörden.

 • Ta vara på odlarnas synpunkter vid utformning av utemiljön
  I samband med odling kommer de boende som odlar ha en massa idéer och tankar om utemiljön, ta tillvara på dem och skapa utemiljöer där de boende är delaktiga.

Odling lönar sig
Ur ett ekologiskt perspektiv bidrar odling till att skapa gröna utemiljöer med stor biologisk mångfald. Socialt bidrar odling till att öka gemenskapen, jag har hört så många vittnesmål om hur odlingen har skapat levande gårdar och utemiljöer där människor pratar med varandra, inte bara för de som odlar utan också för andra. Många mäklarannonser visar bilder på odlingarna, vilket tyder på att det lönar sig ekonomiskt. Även hyreshus med fungerande odlingar är mer attraktiva. Vem vill inte flytta till ett område med trivsel, gemenskap och prunkande oaser?

Susanna Elfors,
driver företaget Kvartersutveckling Sverige AB där hon just nu satsar på kvarters- och stadsodling via en odlingstjänst. Kvartersutveckling har startat upp odlingar hos flera fastighetsägare såsom Olov Lindgren, Victoriahem, Tornet och AFA fastigheter. För närvarande arbetar Susanna med att starta en större stadsodling i Stora Sköndal åt Stora Sköndals Framtidsutveckling.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega