Fler barrträd i staden kan förbättra luften


Träd och grönska dämpar buller, ger skugga, buffrar regnvatten och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men samtidigt kan träd påverka luftcirkulation och ansamla luftföroreningar. Vilka träd som passar bäst var, ska forskarna nu ta reda på.

Luften i många svenska städer behöver bli bättre och en lösning är att öka vegetationen. Nu ska ny forskning ta reda på vilka träd som fungerar bäst för att ta upp föroreningar, och hur de bör placeras.

– Barrträd är väldigt intressanta, särskilt svarttall. Det är en art som har förmågan att ta upp både metaller och partiklar, och den är grön året om, säger Malin Gustafsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Träd och grönska i staden dämpar också buller, ger skugga under varma sommardagar, buffrar regnvatten och bidrar till ökad biologisk mångfald. Fördelarna är många, men samtidigt finns det en risk att träd också påverkar luftcirkulationen vilket leder till lägre ventilation och att koncentrationen av luftföroreningar stiger.

I samband med stadsplanering är det viktigt att kunna avgöra vilken av dessa faktorer som har störst betydelse.

– För att kunna förstå hur vegetationen påverkar luftkvaliteten behöver vi veta mer om hur olika arter tar upp föroreningar. Vi behöver också veta mer om hur träd påverkar luftflödet i olika urbana miljöer, säger Malin Gustafsson.

Maximera grönskans positiva effekter
I sommar ska mätningar genomföras på olika trädarter som identifierats som intressanta för det förväntade nordiska klimatet, dessa inkluderar bland annat svarttall, samt lövträden Zelkova och Eucommia – två relativt nya arter för det skandinaviska klimatet som tycks stå sig bra i stadsmiljö både avseende torka och sjukdomar.

Med hjälp av mätresultaten och avancerade modeller ska forskarna analysera hur träden påverkar luftföroreningshalterna.

– Vi tror att val av trädarter samt hur träden placeras i den urbana miljön spelar stor roll. Vi vill maximera grönskans positiva effekter. Det ska bli spännande att se vad mätningarna visar, säger Malin Gustafsson.
Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stad, Göteborgs universitet och Göteborg Botaniska trädgård.

Läs mer om projektet.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega