Propellern – snabbfil till jobb

Genom inkluderingsprogrammet ”Propellern” kapar Mimer tiden det tar för personen att komma i arbete eller studier.

Mimers erfarenhet är att tre faktorer avgör hur snabbt nya svenskar kommer in på arbetsmarknaden.

Sedan hösten 2016 driver Västerås kommunala bostadsföretag Mimer Propellern som är ett program för inkludering. Det är till för nyanlända personer som är redo för arbetsmarknaden och vill inkluderas i vårt samhälle.

Erfarenheten och språkträningen, men framför allt möten med arbetsgivare, har lett vidare till både jobb och studier för 21 deltagare.

Tre faktorer
För en lyckad inkludering ser Mimer att det är tre faktorer som avgör hur snabbt deras deltagare kan etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

  1. Acceptans – att acceptera sin nya situation och skapa sig tydliga mål för framtiden.
  2. Nätverk – att få tillgång till möten mellan människor, dela gemenskap, prata värderingar, lära sig sociala koder och se hur en arbetsplats fungerar.
  3. Språket – att tala svenska dagligen och utmana sig själv till språklig utveckling.

Viktiga nycklar
– Genom Propellern ger vi deltagarna nycklar till att förstå och vilja arbeta för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att kapa tiden det tar för personen att komma i arbete eller studier, säger Maria Lindelöf, projektledare för propellern.

Fram till sommaren 2017 har projektet omfattat 52 deltagare. Av dessa har 50 procent fått arbete, påbörjat arbete eller startat eget.

Första kontakten
Abdul är en av dem som efter Propellern och praktik har fått arbete på Bombardier som montör.

– Jobbpunkt Mimer har gett mig möjlighet att bevisa att jag kan och vill. Praktiken var väldigt viktig för mig. Plötsligt mötte jag människor som hjälpte mig och det var också min första kontakt med svenskar. Tidigare trodde jag svenskar inte ville ta kontakt med oss invandrare, men jag har lärt mig att det är fel, säger Abdul som deltagit i Propellern under våren.

Bra för Mimer
Mimers erfarenhet är att nyanlända har svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, det tar för lång tid och kostar samhället enorma summor.

– Vi vet att människor som är aktiva och har meningsfulla uppgifter upplever sin situation bättre, vilket också innebär att våra bostadsområden utvecklas positivt. Det betyder också bättre ekonomi för bolaget och för staden, säger Maria Lindelöf.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega