Leksandsbostäder satsar på energidelning

Michael Wiklund är driftchef på Leksandsbostäder.

Solceller var en självklarhet när Leksandsbostäder byggde nytt i kvarteret Storgärdet. Men tack vare en energihub kan man också dela överskottsenergi till äldre fastigheter i kvarteret. En lösning som gick till final i Bästa klimatinitiativet 2023.

När Leksandsbostäder skulle förtäta området Storgärdet var ambitionen att bygga bolagets mest energismarta fastighet. Sedan tidigare använder det kommunala bostadsbolaget en energihubslösning för att bland annat kunna last- och fasbalansera. Man har även portabla hubbar för att elanalysera byggnader och säkra ner elanläggningar.

– Vi såg att energihubben innehöll många möjligheter för framtiden, som exempelvis att dela energi mellan byggnader men också lagra den i batterier, säger Michael Wiklund som är driftchef på Leksandsbostäder.

Nya regler på g
Därför var en energihub given som lösning även i planeringen för den nya fastigheten Stjärnan.

– För oss är det viktigt att allt vi bygger ska fungera för framtiden. Och eftersom vi visste att det var nya regler på gång för att kunna dela el mellan byggnader, ville vi passa på att förbereda för solceller på Stjärnan där energin kunde delas till övriga fastigheter i kvarteret.

När bolaget gjorde om utomhusmiljön i det befintliga området och drog om elen, drog man också en tomrörskanalisation till de befintliga fastigheterna från en dragbrunn på entreprenadområdet där energihubben finns.

– En annan fördel med en sådan hub är att den innehåller en växelriktare, så att man slipper omvandlingen från likström till växelström och sedan tillbaka igen.

Överproducerad el delas
När man sedan byggde Stjärnan, installerade man solceller på taket med en effekt på 26 kW som inte bara skulle kunna täcka den egna fastighetens energibehov utan också gynna övriga fastigheter i kvarteret vid överproduktion.

– Det som är så bra är ju också att hubben är inkopplad på all inkommande el, som exempelvis ventilation, tvättstuga, ytterbelysning och hissar. Det finns alltid någonstans där elen kan göra nytta, så att vi slipper exportera överskottet till nätet för det är inget som i dagsläget gynnar fastighetsbolag.

Nästa steg är lagring
Sommaren som gick var ingen höjdare sett till antalet soltimmar, men Michael Wiklund kan konstatera att all solcellsproduktion som Stjärnan genererar, stannat inom de egna fastigheterna. Efter ett års full drift kommer man att kunna se den procentuella del som blivit överproduktion. Nästa steg är möjligheten att kunna lagra energi i batterier.

– Som det ser ut just idag har sådana batterier inte så lång lagringskapacitet, men utvecklingen går jättesnabbt. Och när vi väl installerar elbilsladdare kan vi också koppla in elbilar i energisystemet med Vehicle to Grid, som innebär att elbilar inte bara laddas från elnätet utan också kan dela sin el till fastigheten.

Rätt rekryteringar
Vilka insikter har då det här projektet gett Leksandsbostäder? Jo, hur viktigt det är att man är förberedd både rent tekniskt och kunskapsmässigt för att vara redo för framtida lösningar, menar Michael Wiklund.

– Förståelsen är en lång resa, och vi har haft turen att kunna rekrytera tekniker som jobbat på stora bolag där man är bekant med den här typen av teknik och vi har verkligen kunnat fördjupa oss i frågor om fasbalansering och energidelning.

Viktigt med omvärldsbevakning
En annan insikt kopplat till detta är att man fått ett teknikövertag och att entreprenörerna man använt inte är så vana vid att projektera den här typen av anläggningar, vilket gjort att Leksandsbostäder själva fått fundera över hur man projekterar för att inte överdimensionera i onödan.

– I Storstadsområdena har man mer kunskap om fasbalanserings- och energidelningsteknik, men det har inte riktigt spridits ut i landet. Därför är det viktigt att lägga tid på omvärldsbevakning och hålla sig uppdaterad med nya energilösningar. Men också genom att dra rör och kablar för framtiden när man ändå asfalterar eller bygger nytt, avslutar Michael Wiklund.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega