3 allmännyttor om elkrisen – prioriterar energi men håller utsatt kurs

Gabriella Castegren, Stockholmshem, Jonas Tannerstad, Öbo och Oskar Scheiene, Bostadsbolaget. Foto: (Castegren) Elsa Hellström, (Tannerstad) Alexander von Sydow, (Scheiene) Bostadsbolaget

Minimera elanvändningen och kapa effekttoppar. De kommunala bostadsbolagen prioriterar upp energifrågan men håller i grunden kvar i sina långsiktiga energiplaner. Tre allmännyttiga bolag berättar om hur de påverkats av höga elpriser.

– Just nu gör vi en genomlysning av beståndet. Vi lägger extra fokus på lågt hängande frukter.

Det säger Gabriella Castegren på Stockholmshem, ett av landets största bostadsbolag med 28 000 bostäder och totalt 1 200 byggnader att förvalta, apropå den senaste tidens osäkerhet på energimarknaden och stigande elpriser.

Förbereder sig för kommande år
Hittills har inte det allmännyttiga bolaget påverkats fullt ut av elprishöjningarna, tack vare de långsiktiga elavtal bolaget tecknat genom ägaren Stockholm stad. Men under 2023 kommer Stockholmshems energikostnader att öka rejält, säger Gabriella Castegren, tillförordnad chef på energienheten på Stockholmshem.

– Och vi ser att elpriserna kommer att förbli höga under de närmaste åren. Vi förbereder oss för det.

Samma strategi – Högre prioritering
Några nya åtgärder planeras dock inte, säger Gabriella Castegren. Istället prioriteras de redan beslutade, långsiktiga energiplanerna upp. Det innebär ett tydligare fokus på att beslutade energisparåtgärder verkligen blir genomförda, enligt Gabriella Castegren.

– Vi har ett stort bestånd och det finns alltid saker att göra. Nu får vi en tydlig morot att jobba ännu mer aktivt för att jaga energitjuvar, säger hon.

Bostadsbolaget: Kostnadsökningar 2023
Även allmännyttiga Bostadsbolaget, som äger och förvaltar drygt 25 000 lägenheter i Göteborg, räknar med rejält höjda elkostnader nästa år.

– Vi ser ungefär 50-procentiga kostnadsökningar på el inför 2023. På bolagsnivå motsvarar det cirka 15 miljoner kronor, säger Oskar Scheiene, energi- och miljöchef på Bostadsbolaget.

”Tvättstugor viktigt att se över”
Enligt Oskar Scheiene får energifrågan ökad tyngd i Bostadsbolagets förvaltning under 2023. De redan beslutade energiplanerna fram till 2030 ändras inte, men takten ökar, särskilt när det gäller elbesparande insatser. Exempelvis kommer successivt alla armaturer bytas ut till LED och äldre frånluftsfläktar byts ut i förtid.

– Vi fokuserar också mycket på tvättstugor. Så fort vi byter torktumlare eller torkskåp ska det vara värmepumpsteknik. Produkterna kan vara upp till dubbelt så dyra i inköp, men vi tjänar in det på 3–4 år i halverad energikostnad, säger Oskar Scheiene.

Öbo: ”Intresse vi aldrig upplevt tidigare”
Långsiktiga elavtal har så här långt hållit nere elnotan för kommunägda Örebrobostäder, Öbo. Men på sikt kommer bolaget, som äger och förvaltar drygt 23 000 lägenheter, att behöva jobba ännu hårdare för att sänka onödig elförbrukning, konstaterar Jonas Tannerstad.

– Energi har på senare tid blivit en het diskussion internt, på ett sätt som vi aldrig upplevt tidigare. Ledningen prioriterar den typen av arbete och ställer frågor om vad vi kan göra och hur snabbt vi kan genomföra det, säger Jonas Tannerstad, chef för el och automation på Öbo.

Vill hitta energitjuvar
För att prioritera besparingsåtgärder utreder Öbo den faktiska elanvändningen. I ett mindre antal typhus, representativa för hela beståndet, har bolaget installerat undermätare.

– Vi vill hitta energitjuvar. Men det räcker inte att utgå från nyckeltal, Vi vill skapa verklig insikt om vart elen faktiskt tar vägen i våra hus, säger Jonas Tannerstad.

Under hösten har dessa mätt hur mycket el som går till belysning, motorvärmare, tvättstugor etcetera.

– Vi kommer att använda resultatet som ett underlag för att fatta rätt beslut om var vi ska sätta in framtida energisparåtgärder, säger Jonas Tannerstad.

Effektoptimering och effektstyrning
De kommunala bostadsbolag som Förvaltarforum har varit i kontakt med lyfter fram arbetet med effektoptimering och effektstyrning. Ett arbetet som i många fall påbörjats, men som nu får större tyngd.

– Öbo satsar pengar på att automatisera elanvändningen för att kapa topparna och minska elanvändningen när den är som dyrast, säger Jonas Tannerstad på Öbo.

– Förmodligen kommer det att leda till att vi i framtiden kopplar bort anläggningar korta stunder eller reducerar funktionen. Så har vi inte jobbat tidigare, säger Jonas Tannerstad.

Lastdelning + batterilager = sant 2023
Bostadsbolaget har ett formellt uppdrag från ägaren Göteborgs Stad att utreda effektstyrning och hur staden i sina fastigheter kan skapa ett jämnare effektuttag över dygnet. Bostadsbolaget använder sig redan idag av så kallad lastdelning mellan byggnader för att kapa effekttoppar.

Nästa steg är att kombinera lastdelning med energilagring för att ännu bättre kunna nyttja el som produceras i solcellsanläggningar.

– Bostadsbolaget har redan idag installerat lastdelning mellan byggnader, men inte i kombination med energilager. Vi hoppas kunna installera det i våra första byggnader under 2023, säger Oskar Scheiene.

Glöm inte bort hyresgästerna
Såväl Bostadsbolaget som Stockholmshem kommunicerar med sina hyresgäster. Bolagen ger elspartips och allmänna råd kring energieffektivisering – allt från att dra ner på varmvattenanvändningen till att möblera rätt. Öbo uppmanar dessutom sina hyresgäster att hjälpa till med tips om elbesparingar som bolaget kan göra.

Att hyresgästerna är viktiga för ett framgångsrikt energiarbete, har vi tidigare kunnat konstatera inom Allmännyttans klimatinitiativ, framhåller Gabriella Castegren på Stockholmshem.

– Vi behöver jobba tillsammans med hyresgästerna för att göra energieffektiviseringar. Bostadsbolagen kan göra mycket på egen hand, men vi behöver hjälp av hyresgästerna för att klara de sista procenten, säger Gabriella Castegren.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega