Partnertext från Momentum

Fastighetssystem och Fast API – så fungerar det

Använt på rätt sätt sparar en gemensam branschstandard både tid och pengar för kunden och är enklare för oss leverantörer att förvalta över tid, säger Momentums produktchef Gustav Bouvin.

Det pratas en hel del om Fast API, den nya branschstandarden som ska hjälpa fastighetsrelaterade system att kommunicera med varandra på ett enklare sätt än i dag. Vi har intervjuat Gustav Bouvin, produktchef på Momentum, och bett honom förklara hur du som fastighetsägare kan använda tekniken och vad du bör tänka på.

Detta är första artikeln i en serie om tre där vi reder ut begreppen om hur integrationer fungerar och hur du undviker fallgroparna när du kopplar samman flera system.

Hej Gustav! Till att börja med, vad är Fast API?
– Fast API är en branschstandard som Sveriges Allmännytta är initiativtagare till. Fokus ligger på möjligheterna att koppla ihop exempelvis fastighetssystemet med andra digitala produkter för fastighetsmarknaden. Det kan vara olika typer av tjänster, som att skicka ut enkäter till boende eller skicka data till digitala trapphustavlor. Då krävs att dessa system kan kommunicera med varandra för att utbyta information på ett säkert sätt.

Fast API har funnits på marknaden ett par år men det är först sedan årsskiftet 2018/19 som det tagit fart. Vad beror det på?
– Den första versionen, fast API 1.0, togs fram av Sveriges Allmännytta och BIM Alliance Sweden utan att vi systemleverantörer var involverade. De skrev specifikationen för API:et och vi byggde samt certifierade oss.

Dessvärre saknades tydliga användningsområden för kunderna i denna första version, vilket ledde till alltför höga förväntningar på vad API:et kunde användas till. Det fanns också få tredjepartsprodukter att koppla API:et till. Sammantaget innebar detta att väldigt få kunder beställde fast API 1.0. Vid årsskiftet 2019 gjordes därför ett omtag där vi systemleverantörer var med redan från start och arbetade fram användningsområden för API:et.

När denna artikel skrivs finns fyra ”arbetspaket” definierade som vardera innehåller fyra väl avgränsade användningsområden. Dessa har tagits fram av de fyra stora fastighetssystemleverantörerna och prioriterats tillsammans med Sveriges Allmännytta och deras medlemmar.

När tycker du att Fast API passar bäst att använda?
– Fast API passar bäst att använda vid enklare integrationer som är standardiserade. När det är mindre mängder data som skickas mellan systemen är risken för fel lägre. Bra exempel är digitala trapphustavlor eller kundenkäter. Jag skulle däremot inte rekommendera det för större och mer komplexa processer där mycket data hanteras.

Vad tycker du är de största fördelarna med en branschgemensam standard?
– Vi ser att det finns tydliga fördelar för våra kunder att alltid använda standardlösningar i den mån det är möjligt. Vi har byggt hela vårt fastighetssystem runt best practice och standard så vi är verkligen med på att öppna upp för standard när det gäller att integrera olika system med varandra. Använt på rätt sätt sparar det både tid och pengar för kunden och är enklare för oss leverantörer att förvalta över tid. Det gör att vi kan lägga mer tid på att skapa kundvärde och förbättra våra system.

Vilka risker ser du?
– I och med att Fast API öppnar upp fastighetssystemet så att andra applikationer kan komma åt och ändra våra kunders data ser vi säkerheten som den största risken. Vi som arbetar med att utveckla mjukvara vet hur otroligt viktigt det är att kundens data är skyddad. Den inställningen gör att vi ibland upplevs som konservativa eller att vi inte vill öppna upp våra system vilket är helt felaktigt. Tvärtom ser vi ett stort värde i att göra våra kunders data mer tillgänglig för dem. Det ökar förtroendet för oss som leverantör.

Vi vet också att det är vårt ansvar att kundens verksamhetskritiska data som exempelvis hyresgäster, fastigheter och, inte minst, hyresintäkter hanteras på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Det kommer vi aldrig att tumma på.

Slutligen, vad finns det för alternativ till fast API för att koppla samman olika digitala system?
– Vi har redan idag ett tjugotal egna standardintegrationer som används av våra kunder. Som jag nämnde tidigare är standard något vi gärna pratar oss varma för. Vi tycker inte att kunder ska låsa in sig i komplexa, anpassade integrationer eftersom det är något som vi vet ger problem på sikt.

Läs mer om fast API: Svenska allmännyttans webbplats, BIM Alliance Sweden

Prenumerera på vår blogg här

3 tips för dig som ska starta ett integrationsprojekt

Som i alla IT-projekt finns det saker du som kund behöver tänka på i samband med en ny integration. Gustav listar de tre viktigaste frågorna du ska ställa inför ett fastAPI-projekt:

  1. Försäkra dig om att leverantörerna är certifierade för fastAPI
  2. Ställ frågor om hur säkerheten kring din kunddata ska hanteras. Finns det full spårbarhet kring förändringar av data?
  3. Vem ansvarar för framtida support och förvaltning av integrationen? Vem vänder du dig till vid problem?

Bli den första att kommentera "Fastighetssystem och Fast API – så fungerar det"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega