ÖBO satsar på sina träd

ÖBOs träd fångar tillsammans upp 2 546 kg luftföroreningar varje år. Träden tar också hand om 13 miljoner liter dagvatten varje år, som annars skulle belasta Örebros dagvattennät, motsvarande fem olympiska simbassänger. Nu ska 14 000 träd inventeras.

Träd bidrar med flera ekosystemtjänster och klimatanpassningar. De ger skugga på varma dagar, förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp luftföroreningar, fördröjer och minskar dagvatten, vilket minskar risken för översvämningar vid kraftigt regn.

Träden skapar även förutsättningar för stor biologisk mångfald, eftersom de möjliggör habitat för smådjur, samt att blomning och frukt är betydelsefulla för insekter och fåglar.

Under de närmaste tre åren ska hela ÖBOs trädbestånd på cirka 14 000 träd inventeras. Bolaget vill veta hur träden mår och att de tar hand om dem på rätt sätt.

Så går inventeringen till
Under inventeringen besöker trädexperter alla träd på ÖBOs bostadsgårdar. Konsulterna mäter in trädens position och storlek på både stam och trädkrona. De dokumenterar vilken trädart det är, skattar trädets vitalitet och skriver upp eventuella skador och sjukdomar som syns.

Trädexperterna gör sedan en bedömning av den samlade datan som trädinventeringen ger, som blir ett underlag för ÖBO att arbeta förebyggande för att ytterligare stärka trädbeståndet för framtida generationer örebroare.

Det innebär att bolaget kan se till att gamla träd får korrekt trädvård och att trädnetto behålls, det vill säga att man återplanterar ett antal nya träd när ett sjukt träd tas ner.

Återplanterar förlorade träd
Om träden mår bra och får växa sig stora och bli gamla, bidrar de med ekosystemtjänster, som innebär stora nyttor för stadsmiljön. Därför anser ÖBO att det är viktigt att vårda sina träd för att få en långsiktigt hållbar livsmiljö på sina bostadsgårdar och i staden.

Under våren 2023 återplanterar ÖBO en mängd nya träd för att kompensera för de förlorade träden som försvann i det kraftiga snöfallet under april 2022.

Källa: ÖBO

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega