Wallenstam redovisar minskning av koldioxidutsläpp i alla 3 scope

Foto: Wallenstam

I sitt arbete med SBTi redovisar Wallenstam på minskning av koldioxidutsläpp under 2023 i alla scope, 1-3. Genom att sätta upp en klimatfärdplan har utsläpp i nybyggnationen (scope 3) minskat och nu är man taggade att göra samma sak med scope 1 och 2.

Wallenstams koldioxidutsläpp minskade förra året inom samtliga målsatta områden. Klimatmålen är uppdelade i tre delar, så kallade scope, och innebär att bolaget till och med år 2030 ska sänka sina koldioxidutsläpp med 50 procent i scope 1 och 2 samt 55 procent i scope 3. Förra året minskade utsläppen med 36 procent i scope 1, 24 procent i scope 2 och med 19 procent i scope 3 som avser utsläpp från byggverksamheten.

Karin Mizgalski, Wallenstam

Wallenstams klimatmål är antagna av det globala klimatsamarbetet Science Based Targets initiative (SBTi) och utfallet för 2023 är det första som Wallenstam redovisar enligt dess metodik.

– Då Science Based Targets sträcker sig till och med 2030 har bolaget valt att koppla hela affärsplanen till samma period. Utfallet för första året känns mycket positivt. Vi har med gemensamma krafter gjort stora framsteg inom alla områden, extra glädjande att vi lyckats minska utsläppen från byggverksamheten eftersom det är vår största utsläppskälla, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Mer i detalj innebär Wallenstams klimatmål att bolaget till och med år 2030 ska sänka sina koldioxidutsläpp med 50 procent inom scope 1 som handlar om köldmedieläckage, 50 procent inom Scope 2 som avser köpt energi och 55 procent inom scope 3 som avser byggverksamheten. Målen linjerar med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Basår för scope 1 och 2 är 2018 och för scope 3 är 2019 basår.

Ett initiativ som bidragit positivt i arbetet är Wallenstams klimatfärdplan för minskning av utsläpp från nybyggnationen, ett arbete som har inspirerat till att klimatfärdplaner nu ska upprättas även för Scope 1 och 2.

Källa: Wallenstam

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega