Ska vi välja FTX-anläggning med eller utan styrning?

Fråga: Vi ska installera FTX i en fastighet och nu är frågan om vem som skall leverera styrningen? FTX aggregatet har ett lägre pris utan styrning, men ett högre inköpspris med fabriksstyrningen medlevererad. Är merkostnaden verkligen värd detta?

Svar: Den tekniska förkortningen FTX står för mekanisk Till och Frånluft samt värmeväXling. Det man inte direkt kan tyda ur förkortningen är att man också får tempererad och filtrerad tilluft, samt energiåtervinning på ett mycket effektivt sätt. Det kommer med andra ord att bli ett bra inneklimat med FTX-ventilation.

Tysk prestandaprecision
Jag arbetade på ett stort tyskt företag inom värmeprodukter. I en del av utbildningen jag fick var bland annat att vara på labbet. Där arbetade cirka 55 personer med att testa och prestandamäta olika typer av utrustningar. Det var en viktig del av produktutvecklingen.

Till samtliga värmeprodukter kunde man välja olika styrningar beroende på var produkterna skulle användas. Enklare utrustning till villa och större anläggningar till fastigheter med upp till 16 radiatorkretsar. I styrningarna fanns det normalt 3 nivåer för styrning. Det för var konsument, installatör och fastighetsägare/förvaltare samt en för tillverkarens interna service. Dessutom fanns många bakomliggande funktioner som man kunde aktiveras av tillverkaren vid behov, för att få ytterligare spjutspetsprestanda av tillverkarens värmeprodukter.

Tillverkarens styrning ger bäst funktion
Min uppfattning är att den styrutrustning som tillverkaren av ventilationsaggregat levererar är avstämd till det levererade ventilationsaggregatet. Det är inte troligt att installatören av styrutrustningen kan lika mycket om alla styrmöjligheter som tillverkaren av ventilationsaggregatet kan. Tillverkaren har testat och optimerat sin styrning till sitt aggregat för bästa funktion.

Varnande exempel
Ett varnande exempel kan jag ta från en anläggning, som jag arbetat med i närtid, där installatören också hanterar styrningen. I ett FTX-aggregat styr man bland annat avfrostningen för att få bäst prestanda. Detta externa styrföretag vill även styra avfrostningen vilket tyvärr leder till sämre prestanda. Vi har haft mycket problem med denna anläggning vilket lett till en onödigt hög och kostsam energianvändning.

I andra anläggningar där FTX-aggregaten har styrningen levererad ihop med FTX-aggregatet från tillverkaren har det fungerat enligt förväntan.

Överordnat system
En annan viktig aspekt är att aggregatets system ska kunna kommunicera med ett överordnat system. Sett ur ett drift- och förvaltningsperspektiv bör man kunna avläsa flera mätvärden som kan användas till uppföljning och energioptimering. Det är bland annat temperaturer, luftfuktighet, luftmängd och verkningsgrad.

Slutsats
Min mening är att du skall köpa ett komplett ventilationsaggregat inklusive styrning som självklart kommunicerar med överordnade system.

Chansa inte genom att köpa ”halvfabrikat” där styrningen från tillverkaren inte ingår. Det är då ett billigare FTX-aggregat kan bli dyrt i drift.

Garantihanteringen blir dessutom enklare, eftersom det finns tydliga gränssnitt.

Roland Jonsson
Senior Energiexpert, tidigare Energichef på HSB, energikonsult på WSP, lärare på Stockholms Tekniska Institut, numera tf Driftchef på Nynäshamnsbostäder och konsult.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega