Wallenstam förbättrar avfallshanteringen med 2 720 skyltar

För att underlätta och förbättra avfallshanteringen i Wallenstams 204 fastigheter sätts nu nya skyltar upp i alla miljörum. Skyltarna, som tydligt hänvisar till olika typer av kärl för avfall och återvinning, utgår från Avfall Sveriges skyltsystem.

Under de senaste åren har Wallenstam arbetat aktivt för att minska fastigheternas restavfall och förbättra möjligheterna för källsortering. Ambitionen är att tillsammans med hyresgästerna bidra till en ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.

Målet har varit en minskning med 10 % per kvadratmeter från och med 2019 till och med i år. Redan förra året resulterade utfallet i en minskning med hela 25,7 % per kvadratmeter. Nu tas nästa steg genom ett nytt och enhetligt skyltsystem för samtliga miljörum.

– Vi har haft en väldigt fin utveckling vad gäller minskningen av restavfall men vill fortsätta denna positiva trend. Med ett tydligare skyltsystem, som också finns på många andra platser i samhället, hoppas vi på en fortsatt fin utveckling i frågan tillsammans med våra hyresgäster, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef för Wallenstam.

Skyltarna, som hänvisar till respektive kärl för olika typer av avfall och återvinning, kommer att sättas upp under våren i samtliga Wallenstams fastigheter. I samtliga miljörum för bostäder monteras även en beskrivande informationsskylt som på svenska och engelska ger tydliga exempel på vad som ingår i respektive avfallskategori.

På samma skylt finns också en QR-kod till sopor.nu för att reda ut eventuella frågetecken och skapa nya möjligheter till bättre avfallssortering.

Källa: Wallenstam

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega