3 privata fastighetsbolag om hur de hanterar elpriskrisen

Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam, Anders Björling, teknisk chef på Castellum och Viktor Dupree, energiansvarig på Hemsö.

Energibesparingar och effektstyrning är två viktiga områden för att tackla en allt dyrare energinota framhåller Castellum, Hemsö och Wallenstam. Läs om vilka insikter de privata fastighetsbolagen och deras kunder har fått i elpriskrisen.

– Många fler kunder hör av sig till oss nu och öppnar upp för en dialog om hur vi kan hjälpa dem att få ner energianvändningen. Idag har våra kunder ett större intresse för energibesparande åtgärder, säger Anders Björling, teknisk chef på Castellum.

Castellum, ett av landets största fastighetsbolag med mer än fem miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta i verksamhetslokaler och samhällsfastigheter, har länge jobbat med energiprojekt och energioptimering.

Trots att åtgärder som optimerade drifttider och luftflöden och behovsstyrning av klimatsystem bidrar till att sänka hyresgästernas omkostnader, har det ibland varit svårt att engagera dem i gemensamma samtal – fram tills nyligen, berättar Anders Björling. Det senaste halvåret har Castellum märkt ett betydligt större intresse för gemensamma energibesparingsprojekt.

– Många av våra hyresgäster har fått krav från sina huvudmän att göra energibesparande åtgärder och rapportera. Då försöker vi hjälpa till. Det kan till exempel handla om att sänka temperaturen i lokalen med någon grad, säger Anders Björling men lägger till:

– Vi gör inget som riskerar att skada system och installationer. Arbetsmiljö och säkerhet kompromissar vi inte med.

Kundkontakt och utskick
Även hos Wallenstam, med omkring 200 bostads- och lokalfastigheter i Stockholm, Göteborg och Uppsala, har kundkontakterna och kommunikationen med hyresgästerna ökat.

– Vi försöker jobba proaktivt och informera om kommande prisjusteringar på el. Det gör vi både genom vårt kundforum och genom informationsutskick, säger Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam.

Ökade kostnader
Den senaste tidens elprisökningar och osäkra energimarknad påverkar förvaltningen på kort och lång sikt, konstaterar alla de tre privatägda fastighetsbolagen vi har varit i kontakt med: Castellum, Hemsö och Wallenstam.

– Det som händer med prisökningarna är att våra kostnader för fastigheterna ökar. Det för med sig att vi kommer att fokusera ännu mer på kontinuerliga energieffektiviseringar framöver, säger Viktor Dupree, energiansvarig på Hemsö, som äger och förvaltar cirka 500 äldreboenden, skolor och andra samhällsfastigheter.

Fokus på energibesparingar
Liksom för de statliga fastighetsbolag och de kommunala bostadsbolag, som Förvaltarforum tidigare skrivit om, har fasta elavtal och andra prisstabiliserande åtgärder hittills dämpat effekterna av höjda energipriser. Men på sikt kommer prisökningarna att slå igenom allt mer. En viktig motåtgärd är fortsatt energieffektivisering, konstaterar även Wallenstams tekniske direktör Patrik Persson.

– Vi följer utvecklingen på energimarknaden som alla andra och ser att den kommer att påverka hela samhället. Som bolag har vi en stark balansräkning och en organisation som arbetar aktivt med att minska energianvändningen i fastigheterna, säger Patrik Persson.

– Vi byter kontinuerligt ut komponenter och optimerar driften. Sedan något år tillbaka har vi börjat göra djupare analyser för att hitta ännu större möjligheter att sänka fastigheternas energianvändning, säger Patrik Persson.

Effektstyrning ökar i betydelse
Bolagen kommer också att satsa mer på effektstyrning. Castellums effektstrategi kommer att bli ännu viktigare framöver, förutspår Anders Björling. Möjligheter att, i samverkan med lokala energibolag, förskjuta uppstart av tekniska anläggningar i en byggnad eller minska behovet av komfortkyla någon eller några grader under en period kan göra stor skillnad på effektuttag, säger Anders Björling.

– Det ska vara åtgärder som inte är märkbara för hyresgästen, men som ändå sänker effekttoppar när de är som högst exempelvis en vardagsmorgon.

Öka den egna elproduktionen
Ett annat sätt att hantera en stigande energinota är att producera mer el själv. Stigande elpriser ökar lönsamheten hos både solceller och energilager. Castellums satsning på solceller kommer att accelereras, enligt Anders Björling, bland annat i Malmöområdet där flera nya anläggningar byggs för närvarande.

– Vi börjar titta på ännu mer storskalig solelsproduktion, både på mark och på lediga takytor. Inte bara el till våra kunder och för eget bruk utan också för att stötta och sälja på marknaden, säger Anders Björling.

Provocerar fram nya lösningar
Fortfarande är osäkerheten om hur dagens energipriser kommer att utvecklas på några års sikt och hur fastighetsförvaltningen kommer att påverkas. Om nuvarande prisnivå blir långvarig kommer det att påverka hur vi ser på investeringar och projekt, säger Anders Björling.

– Det har betydelse för hur vi bemannar och planerar för att anpassa verksamheten och våra behov för en ny framtid. Men det kommer också att provocera fram nya lösningar, nya tekniker och nya ekonomiska instrument som vi inte känner till idag.

Försiktig optimism
Trots utmaningarna är Anders Björling försiktigt optimistisk om framtiden. Fastighetsbranschen har genom historien klarat av fler stora utmaningar.

– Ja, under de senaste decennierna har det skett många omvälvande saker i vår omvärld, senast nu pandemin som gett oss nya insikter och erfarenheter. Jag är övertygad om att vår bransch kommer att kunna hantera den här utmaningen också på ett positivt sätt, säger Anders Björling.

Text: Henrik Lundström
redaktionen@forvaltarforum.se

Castellums effektstrategi

Läs mer om Castellums effektstrategi här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev










Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega