Partnertext från Planima

Äga för evigt – Catenas väg till hållbara fastigheter

Bild: Catena

Med långsiktighet och hållbart fastighetsägande som strategisk grund är de pionjärer i en resurskrävande sektor. Men om du frågar Amanda Thynell, Hållbarhetschef på Catena, så har resan mot en grönare bransch bara börjat.

De senaste åren har vi sett en allt större medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. För fastighets- och logistikföretag är detta extra relevant, med tanke på den stora påverkan deras verksamheter har på miljön och samhället i stort. En organisation som verkar inom båda dessa sektorer är Sveriges ledande logistikfastighetsbolag – Catena.

Vi fick chansen att sitta ner i ett samtal med Catenas hållbarhetschef, Amanda Thynell. Här delar hon med sig av hur hållbarhetsarbetet formar bolagets strategi, hur de löser utmaningarna på vägen och ett avgörande tips till andra bolag som vill ta nästa steg i resan mot ett mer hållbart fastighetsägande.

Hållbarhetsarbete är strategisk kärnverksamhet
För Catena är hållbarhet inte bara en vackert formulerad utfyllnadstext i årsrapporten – det är fundamentalt för deras affärsstrategi! Amanda Thynell menar att hållbarhetsarbetet är helt avgörande för Catenas verksamhet.

– Vi har 132 fastigheter nu. Att förvalta dem på ett hållbart sätt, tillsammans med våra kunder, är det vi gör och det vi tycker att vi gör riktigt bra.

Och fokus ligger på att vara långsiktiga ägare. Visionen sträcker sig långt bortom den vanliga förvaltningshorisonten hos kommersiella ägare:

– Vi brukar prata om ett evighetsperspektiv, säger Amanda.

När de bygger eller utvecklar fastigheter, så är det för att äga. Minst hundra år. Det långsiktiga perspektivet är därför helt avgörande för verksamhetens strategi.

– Detta är jätteviktigt för oss. Och något som vi tycker skiljer oss från andra aktörer på marknaden. Vi tänker att fastigheterna ska vara en del av bolaget länge. Då är det kritiskt att förstå byggnaderna, våra kunder och deras behov.

Vikten av organisation och systemstöd
Amanda Thynell pekar på organisationsutveckling och digitalisering som avgörande för att kunna agera långsiktigt och hållbart.

Hos Catena innebär detta bland annat att fokus skiftas från generella förvaltarroller till specialister, som tekniska och kommersiella förvaltare, samt drifttekniker. Dessutom har Catena en helt ny roll i verksamheten – Hållbarhetssamordnare. De har rekryterats internt och väntas få en nyckelroll framöver.

Även digitalisering och systemstöd är centralt för Catenas hållbarhetsstrategi, menar Amanda.

– Mycket handlar just om att digitalisera kunskap för att kunna mäta, rapportera, och i viss mån även debitera våra kunder. Detta för att skapa insikter, analysera data och sen genomföra förändringar. Tidigare har kunskapen endast legat hos våra fantastiska förvaltare. I deras huvuden eller i pärmar och block.

Avgörande för strategiska vägval
Med en verktygslåda av moderna, nischade verktyg får de en enhetlig och data-driven beslutsprocess. Och Amanda tillägger att datan de får från Planima är avgörande för deras strategiska vägval:

– Jag tänker att det är grundläggande. Vi är ett förvaltande fastighetsbolag och att ta hand om våra fastigheter, att planera för dem och säkerställa att de ska vara attraktiva över tid är hela affärsidén, hela tanken med bolaget. Vi kan kartlägga vårt bestånd, få insikter i underhållsskuld, samtidigt som vi hittar proaktiva sätt att hantera det och skapa samordningsvinster.

Proaktiv och hållbar förvaltning
Resultatet är en effektivare, mer proaktiv och hållbar förvaltning – både för miljön och organisationen.

– Om vi lyckas bli mer proaktiva så innebär det också fördelar för våra medarbetare, våra kollegor, som bättre kan planera sin vardag och sin arbetstid. Och inte ryckas med i det här reaktiva arbetssättet, vilket kan bli väldigt stressigt. Att lyfta blicken och kunna planera skapar en bättre arbetsmiljö.

Amanda understryker att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Genom att investera i organisationsutveckling och hållbarhetsåtgärder, minimerar Catena både risker och oförutsägbara kostnader. Samtidigt som de skapar attraktivare och mer värdefulla fastigheter. Detta är en win-win som gynnar både miljön och affärsresultatet.

Framtidsvisionen
När Amanda tittar tio år framåt i spåkulan så har Catena realiserat sina höga ambitioner. Då är de en möjliggörare i en grön transportsektor med fastigheter som är en naturlig del i ett hållbart godsflöde.

Slutligen ger Amanda ett tips till andra fastighetsägare som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete.

– Det kan se olika ut för olika bolag och alla har sin egen resa framför sig. Men jag skulle säga: Börja! Det gyllene tillfället finns sällan. Det finns alltid mycket som behöver göras samtidigt, så bara dra igång och bena sedan ut detaljer på vägen.

Se hela intervjun med Amanda Thynell i Planimas Webbserie “Hållbara Hus”.

Text: Joel Nordenskjöld Syrous, Planima

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega