Ta chansen – låt lågkonjunkturen bli katalysator till förändring

Kreativitet skapas ur begränsningar och i nuvarande konjunktur tvingas vi att tänka nytt. Vi har nu en gyllene möjlighet att ta tag i våra surdegar och göra de strukturförändringar som krävs – för att vara relevanta även framöver menar Jonas Nordin.

Sverige är mitt uppe i en lågkonjunktur, en lågkonjunktur som varit extra utmanande för fastighetsbranschen genom vår höga lånefinansiering jämfört med övriga branscher i kombination med minskad lokalefterfrågan.

Det börjar dock ljusna och enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer från januari 2024 befinner vi oss just nu på konjunkturkurvans lägsta punkt. Sveriges ekonomi förväntas under året långsamt växa igen i takt med att inflationen stabiliseras och räntenivåerna börjar sänkas.

De flesta av oss gillar såklart inte en lågkonjunktur och det är lätt att hamna i ett handlingsmönster av skademinimering i väntan på bättre tider, speciellt nu när vi börjar se ljus i mörkret. Vi bör dock ta chansen att använda den pågående lågkonjunkturen som en förändringskatalysator. En katalysator för att adressera de strukturproblem vi har inom fastighetsbranschen och göra oss bättre rustade för framtiden.

Att dra lärdomar av en lågkonjunktur
Även om varje lågkonjunktur har sina egna orsaker och dynamiker så har de gemensamt att de belyser svaga länkar i våra befintliga finansiella strukturer och marknader. Tittar vi bakåt så har varje lågkonjunktur inneburit lärdomar och strukturförändringar som skapat ett mer robust och hållbart ekonomiskt system för framtiden. Vad kan vi inom fastighetsbranschen då lära oss av nuvarande lågkonjunktur?

 1. Vi står inför en ny verklighet
  Inom fastighetsbranschen har de senaste åren inneburit ett antal paradigmskiften, det vill säga när befintliga lösningsteorier och modeller inte längre går att applicera på den nuvarande situationen, både vad gäller lokaler och bostäder.

  Förändrade konsumtionsmönster påverkar behovet av butikslokaler; distansarbete och nya kontorslösningar har stöpt om nyttjande och behovet av kontorslokaler; högre räntor och inflation ger stora effekter på bostadsbyggandet; inom offentlig sektor har vi svårt att fylla våra nybyggda skolor och sjukhus med personal.

  Allt detta gör det plågsamt tydligt att vi inte kan lösa morgondagens problem med gårdagens lösningar. Första steget är att acceptera det nya normala och inte tro på att saker och ting ska gå tillbaka till det som de en gång var.

 2. Vi behöver lära mer av varandra
  Sverige är ett litet land, ändå låtsats vi som motsatsen. Vi tenderar att förstärka våra olikheter och förminska våra likheter, jag tror sanningen är precis det motsatta. Jag har under mina år inom fastighet hitintills inte träffat någon som har haft helt unika utmaningar inom sin organisation eller ansvarsområde.

  De senaste årens relativt goda tider har gett oss för stort utrymme att på egen kammare försöka lösa problem som är gemensamma för väldigt många. Vi blir dock svaga när vi sitter som enskilda aktörer och uppfinner hjulet om, och om, och om igen. Dessutom tenderar lokala lösningar att driva kostnader på ett sätt som vi inte har råd med framöver.

  Genom att samverka på riktigt och lära av varandra både kring goda exempel men framför allt när det inte gått som det var tänkt kan vi höja vår gemensamma lägstanivå, skapa fler och bättre standardlösningar och öka omställningshastigheten för oss som bransch i att möta framtiden.

 3. Vi behöver forma våra organisationer för framtidens arbetssätt
  En nyckel för att låsa upp mer potential inom fastighetsbranschen är digitalisering. Mycket händer inom digitalisering men det går fortfarande för långsamt. En stor anledning att vi ofta sitter kvar i organisationsstrukturer som inte möter framtidens arbetssätt. I takt med accelerationen av Generativ AI och Augmented reality kommer det krävas att vi anpassar våra organisationer därefter.

  Dels handlar det om kulturfrågor och att skapa en acceptans och gemensam ambition kring nya arbetssätt i hela organisationen. Dels handlar det om hur vi faktiskt organiserar oss. Som inspiration beskrivs i en intressant artikel från Harvard Business Review konkret hur en AI-driven organisation kan vara uppbyggd och vad som ligger som centrala respektive lokala funktioner för att få framdrift i utvecklingen.

  Även om verkligheten alltid är mer komplex än ett färdigt organisationskoncept så finns det stora poänger med att redan nu börja analysera, diskutera och förbereda er organisation på hur ni på bästa sätt kan möta framtidens arbetssätt.

Kreativitet skapas ur begränsningar
Kreativitet skapas ur begränsningar och det är precis så vi måste se på vår nuvarande situation, som en begränsning som tvingar oss att tänka nytt och bli kreativa. Vi har nu en gyllene möjlighet att ta tag i våra surdegar och göra de strukturförändringar som krävs för att vara relevanta även framöver.

För om inte vi är relevanta så kommer någon annan att bli det…

Jonas Nordin
Områdeschef inom Västfastigheter, Västra Götalandsregionen. Har sitt främsta fokus på strategisk fastighetsutveckling, förändringsledning och verksamhetsutveckling.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega