” 5G nyckeln till attraktiva lokaler och ökat driftnetto”

Ove Anebygd.

Jan Danielsson och Bengt Simonsson skriver den 2 mars 2021 om 5G som ryggraden i framtidens digitalisering. Vi delar uppfattningen om att 5G-teknologin har inneboende egenskaper som gör att den har potential att ersätta Wi-Fi och bli en ny standard för uppkoppling i kontorsmiljöer.

Detta perspektiv kan kompletteras med hur fastighetsägare kan hantera investeringskostnaderna, samt på vilket sätt teknologin kan inbringa nya intäkter.

Svenska fastighetsägare har idag stora möjligheter att fatta beslut som kommer ha positiv effekt på fastighetsbeståndets värdeutveckling och konkurrenskraft.

Så sänks investeringströsklarna
Att 5G-teknologin möjliggör ett stort antal tillämpningar och användningsområden är det få som betvivlar. Det råder även konsensus kring att digitalisering som bygger på de nya framväxande accessteknologierna är en förutsättning för att erhålla en optimal fastighetsdrift och hög attraktionskraft i beståndet framöver.

Samtidigt innebär utrullning av den nya 5G-infrastrukturen i fastigheter ett stort investeringsbeslut för fastighetsägare, varför CAPEX-frågan hamnar i centrum och riskerar att bromsa den viktiga digitaliseringen och på sikt dämpa fastigheternas värdeutveckling.

Dessa förutsättningar har ritat om marknaden, och skapat möjligheter för nya aktörer som löser problemen och möjliggör för en snabb utrullningstakt, såväl ekonomiskt som fysiskt.

Operatörsneutral infrastruktur
En lösning för att snabbt etablera 5G i ett fastighetsbestånd är att satsa på så kallade ”neutral host networks” från tredje part, vilket förenklat kan beskrivas som finansierad operatörsneutral infrastruktur som är öppen och kan nyttjas av flera olika operatörer och aktörer, varför kostnader kan spridas över värdeskapande parter.

Operatörsneutral infrastruktur innebär i praktiken att fastighetsägaren som äger eller hyr hårdvaran kan erbjuda 5G till sina hyresgäster, samtidigt som telekomoperatörerna – och även andra tänkbara intressenter – kan nyttja infrastrukturen i byggnaden för att erbjuda 5G till sina kunder.

Förekomsten av operatörsneutral infrastruktur tros öka markant nu när efterfrågan på 5G-uppkoppling ökar. Utvecklingen underblåses även av det faktum som Jan Danielsson och Bengt Simonsson beskriver, det vill säga att 5G-uppkoppling inomhus kräver att infrastrukturen installeras just inomhus.

Fastighetsägarna spelar alltså en central roll, och kommer vara avgörande för att 5G-teknologin går att nyttja inomhus. 

Så kan 5G öka intäkterna
När makten över framtidens digitalisering skjuts i riktning mot fastighetsägarna är det intressant att titta närmare på hur dessa konkret kan dra nytta av den nya tekniken.

Vi känner alla till de många spännande användningsområden som bedöms växa fram när tekniken etableras, så som möjligheten att kontrollera och fjärrstyra självkörande fordon, vårdrelaterade tillämpningar i from av exempelvis operationer som kan utföras på distans, olika former av VR- och AR-tillämpningar, samt inte minst så kallad “indoor asset tracking” som spås få mycket stort genomslag.

Att framöver i sina egna lokaler ha tillgång till den bästa accessteknologin i form av dedikerad 5G-uppkoppling utgör en grundbult och konkurrensfördel för många företag som själva banar väg för och utvecklar lösningar för hur man med 5G ska kunna skapa än större värden.

5G-chipsets som standard
I närtid finns det dock ett antal mer jordnära och lättbegripliga tillämpningsområden som har möjlighet att inbringa nya intäkter till fastighetsägaren. Även detta vidrör artikelförfattarna Jan Danielsson och Bengt Simonsson när de nämner att bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner och andra produktionsenheter i kontorsmiljöerna framgent kommer vara utrustade med 5G-chipsets i sitt standardutförande.

Framväxten av denna nya standard gör att en fastighetsägare som förser sitt bestånd med 5G-infrastruktur har möjlighet att hjälpa telekomoperatörerna att förbättra sitt erbjudande och sin räckvidd genom att låta dessa nyttja den operatörsneutrala infrastrukturen, vilket förstås vilar på en kommersiell överenskommelse mellan de olika involverade aktörerna.

Sammanfattningsvis blir en fastighet som är utrustad med 5G mer attraktiv för hyresgäster tack vare att teknologin möjliggör för bättre och mer pålitlig utveckling och produktion av olika slag, samtidigt som teknologin öppnar upp för ökade intäkter för fastighetsägaren och därmed kan realisera ett ökat driftnetto visavi fastigheter som saknar tekniken.

Ove Anebygd
vd för IoT-operatören Netmore

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega