Digitala lås i Sölvesborg

Moa Melander, hyresgäst i Tusenskönan 2 är en av Sölvesborgshems hyresgäster som fått digitala lägenhetslås.

Sölvesborgshem vill införa digitala lås i flera av sina hyreshus med start under hösten.
– Vi tror att det finns en betalningsvilja för detta, säger bolagets vd Johan Braw.

Sedan i somras installerar Sölvesborgshem digitala lägenhetslås i samtliga sina nybyggda hus och lägenheter.

De digitala låsen går till husets samtliga entréer och gemensamma utrymmen samt till hyresgästens lägenhet och innehåller även en porttelefontjänst, kopplad till mobilen. Dessutom kan samma system användas för att boka tvättid online och för att komma in i tvättstugan,

Tagg eller mobilen
Hyresgästen använder en tagg eller kod för att komma in men det går även att låsa upp med hjälp av en app i mobiltelefonen. Låset till lägenheten strömförsörjs av fyra batterier på insidan av dörren.

– Digitala lås är mycket praktiskt, säger Johan Braw. Vi har inte fått några särskilda klagomål heller, vilket är ett bra resultat när en ny teknik införs.

Införs husvis
Sölvesborgshem vill nu därför införa digitala lås även i sina befintliga bostadsfastigheter.

– Tanken är att göra det husvis och då börja med att enbart låta det omfatta skalskydd och gemensamma inre utrymmen, säger Johan Braw. I takt med att lägenheterna blir lediga sätter vi även in digitala lägenhetslås.

– Vi har redan fått klartecken från Hyresgästföreningen för att införa det i ett hus och förhandlar nu om fler.

225 kronor per lägenhet och månad
Johan Braw uppskattar att kostnaden för ett komplett system blir cirka 225 kronor per lägenhet och månad. Något som ska finansieras genom två hyreshöjningar, skalskyddet per hus och lägenhetslåsen i takt med omflyttning.

– Vår digitala strategi innebär att vi enbart digitaliserar områden som ökar vår lönsamhet. Vår förhoppning är att detta kan bidra till sänkta kostnader och ökad effektivitet genom att slippa nyckelhantering, men detta är mer svårbedömt. Digitalisering kan ju innebära andra högre kostnader, och därför räknar vi inte in effektivitetsvinster.

Ökad mobilitet och automation
Sölvesborgshems digitala strategi för de närmaste tre åren omfattar förutom digitala lås också ökad mobilitet och mer automation på fältet och bättre kontroll.

– Vår produktion på fältet är redan i princip helt mobil och i ganska stor grad automatiserad. Alla serviceordrar och avflyttningsbesiktningar hanteras i mobilen där kunderna får signera, berättar Johan Braw. Verkningsgraden i våra hantverkares arbetstid har alltså ökat, och produktivitetstillväxt är en mycket viktig potential i digitalisering.

Bättre koll vid ronderingar
Nästa steg är att ha mer automation och kontroll i ronderingar för att kunna jobba mer förebyggande och mindre händelsestyrt, framförallt när det gäller klimatskal och installationer. ”Allt som kan brinna eller bli blött”, kan man säga.

– Tanken är att bovärden får automatiska besked om vad som ska kontrolleras och när, med påminnelser ända tills det är utfört. Några av våra bovärdar jobbar nu med att fylla på och se till att vi har rätt data i systemen. Automation förutsätter bra data.

– Allmännyttans digitaliseringsinitiativ syftar bland annat till att öka innovationstakten och därför hoppas jag att vi får se fler bra och spännande funktioner på systemmarknaderna framöver.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega