Digitala tvillingar – för att lyckas i gröna omställningen

Foto: Sweco

Fastighetsbranschen är en av de sista branscherna som digitaliseras i stor skala, trots vetskap om alla fördelar. Fredrik Olsson betonar vikten av att digitalisera – i byggprocess och förvaltning – för att kunna leda sin egen resa i grön omställning.

Digitaliseringen har förändrat sättet vi arbetar på i många olika branscher, och byggindustrin är inget undantag. Många större nyproduktionsprojekt har idag en helt eller delvis digitaliserad projekterings- och byggprocess som gör att vi till exempel får bättre kostnadskontroll, sänker totalkostnaden, kan simulera miljöpåverkan eller energiåtgång och minskar felen i produktionen. Vi gör det snabbt och effektivt och utan papper dessutom.

Det finns också verktyg som hanterar alternativa byggnadskonstruktioner och beräknar CO2 och kostnad samtidigt för projekt i tidiga skeden. Allt det här hjälper oss i den gröna omställningen vid nyproduktion.
Hur står det då till med digitaliseringsresan för förvaltningen av det redan byggda? Min bild är att det spretar.

Kan digitala tvillingar vara den gröna omställningens katalysator?
För mig är svaret på frågan ja. Den gröna omställningen är en av de största utmaningarna vi står inför. Vi håller på att anpassa oss till en ny verklighet. Resan kanske redan har börjat hos dig, kanske med ett återbruksprojekt, en energiinvestering eller något annat.

Vissa fastighetsbolag har digitaliserat sin administration och effektiviserat interna processer avsevärt. Men fortfarande är det väldigt krävande och tidsödande att få fram rätt fakta och information om byggnaderna och dess innehåll för att kunna ta bra beslut i många väsentliga frågor.

Var börjar man om man ska ställa om hela förvaltnings- och projektverksamheten effektivt? Svaret skulle mycket väl kunna vara digitala tvillingar. Varför? För att det ger oss lätt tillgång till fakta, data och med det en mängd möjligheter till att prioritera och leda en smart grön omställning.

Vad är en digital tvilling?
En digital tvilling är en digital kopia av en fysisk byggnad som gör det möjligt att övervaka, analysera och optimera driften av byggnaden på ett detaljerat sätt och därmed minska både utsläpp och kostnader. Digitala tvillingar kan ha olika nivå av detaljeringsgrad. Genom att samla in data kan man till exempel analysera hur fastigheten fungerar över tid och göra justeringar för att optimera prestandan och upptäcka potentiella problem innan de blir allvarliga. Vi kan också se exakt och i realtid vad vi levererar till slutkunden som nyttjar huset.

Digitala tvillingar kan även användas för att simulera olika scenarier och prova olika lösningar vid en ombyggnad av en fastighet. Man slipper dilemman i form av att varje projekt i fastigheten behöver skapa sina egna digitala förutsättningar (till exempel skapa en digital modell lokal för lokal) istället får man liknande fördelar som man har i ett modernt nyproduktionsprojekt: fakta i form av data som kan användas ur alla olika perspektiv för att vidareutveckla en konkurrenskraftig och attraktiv produkt.

Underlag för prioritering i den gröna omställningen
Hur prioriterar man i en så svår process som den gröna omställningen? Var börjar man? Fakta i form av data och möjligheterna att använda den ser jag som en av nycklarna. Med all data samlad kan man få bättre överblick, simulera framtidsscenarier i beståndet eller i framtida projekt på ett dynamiskt och mångfacetterat sätt. Det blir lättare att prioritera i vilken ände man ska börja och varför.

All den data du behöver kan du hämta ur dina digitala tvillingar om du bygger dem rätt. Den dagen till exempel EU:s nya kommande direktiv om energiprestanda slår igenom har du mer information på plats och bättre förutsättningar att prioritera rätt. Till och med den dagen du vill riva stora delar av en fastighet kan du dra stora fördelar – du har data på en fin materialtillgång i en framtida cirkulär bransch.

Den höga tröskeln
Alla fördelar med digitaliseringen till trots. Det är en hög tröskel för många fastighetsbolag och ibland säkert svårt att se nyttan i förhållande till den investering det innebär. Det finns också risker i all hantering av data och information.

Startar du inte er gröna omställning genom en digitaliseringsresa som denna utan siktar in dig på återbruk, energioptimering på traditionellt vis eller något annat så är det också bra. Alla steg framåt är bra. Vår resa har bara börjat men vi behöver hjälpas åt att skynda på den och då behöver vi bli väsentligt modigare än idag och inse att vi kommer behöva investera mer.

Vad är ditt bästa tips för att skynda på den gröna omställningen?

Fredrik Olsson,
affärsstrateg och projektledare på Sweco och har 25 års erfarenhet av fastighetsutveckling, ombyggnad och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega