6 tips på bättre upphandling av er utemiljöskötsel

Arbetar du med utemiljöentreprenader? Kommunala förvaltningar kan nu handla upp mer effektiv utemiljöentreprenad. Aff-verktyget har utvecklats gällande utemiljö, gata, park och vinterväghållning och här ger Svefa 6 tips på bättre utemiljöupphandling.
Är du en bra beställare?

Sällan har fastighetsförvaltning varit i ropet som nu. Branschen är pressad på kostnadssidan och vakanserna riskerar att öka. Förmågan att vara smart i sin förvaltning och ha bra beställarkompetens är därför än mer viktiga för fastighetsägare nu.


”Så fort man inte har foten på gasen så backar man”

Är det något som Svefas VD Mikael Lundström har koll på så är det hur konsultverksamheten i Sverige fungerar. Här resonerar han kring vilken persontyp som passar bäst för det och vilka framtidsutsikter som finns för konsultmarknaden och för Svefa.Krav på hållbarhet – går det att få konstadseffektivt?

Både klimatmässig och social hållbarhet är krav som bör ställas på leverantörer av förvaltnings- och drifttjänster. Men hur ser man till att få med det i upphandlingarna – och få dem kostnadseffektiva? Vi ger dig 6 råd för att bli en bra beställare.
För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega