Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Nyhet! ISAD – Inbrottsskyddad Allmän Dörr

Äntligen kan fastighetsägare och byggaktörer enkelt beställa trygga, säkra och hållbara dörrar och brytskydd till allmänna utrymmen i bostadsfastigheter. Något som fram till nu krävt specialistkunskap och detaljerade specifikationer vid inköp och upphandling.

Ett ISAD-godkännande minimerar möjligheter till brytning och fula brytskador i anslutning till bostadsfastigheters allmänna utrymmen. Godkännandet utfärdas av den oberoende parten Svensk Trygghetscertifiering AB via licensavtal med dörrtillverkare och smeder.

ISAD ger fastighetsägare möjligheter att göra hållbara val av dörrar som är lätta att förvalta och underhålla. ISAD ger också möjlighet för fastighetsägare att förstärka och godkänna befintliga dörrar i stället för att byta ut till nya. Det här kan ge stora besparingar, både för ekonomi och miljö.

– Vi har genom åren sett en stor frustation hos fastighetsägare som beställt dörrar i den felaktiga tron att de är effektivt brytskyddade, eller som har bytt ut äldre stabila dörrar i onödan i stället för att förbättra brytskyddet, säger Ulf Malm, VD på Svensk Trygghetscertifiering.

Självstängande dörrar är svagare
Det finns olika sätt att inbrottskydda entréer och branddörrar, via hur dörren monteras eller med val av brytskydd. En ISAD-godkänd dörr eller ett ISAD-godkänt brytskydd borgar för att obehöriga har mycket svårt att bryta sig in.

– Dörrar till entréer och allmänna utrymmen, i fasad eller källargångar, ska vara självstängande och självlåsande. Därför får dörrarna per automatik ett svagare skydd mot brytangrepp vilket måste kompenseras. Sådana dörrar kan inte klassas som säkerhetsdörrar. Därför behövs ISAD. Någon sådan märkning har inte funnits tidigare, säger Lennart Levander, tekniskt ansvarig på Svensk Trygghetscertifiering.

Svensk Trygghetscertifiering AB har en mycket omfattande erfarenhet av tester av dörrar och brytskydd vid trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter.

Läs mer om Inbrottsskyddad Allmän Dörr, ISAD, här.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega