Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

SKB: Vi har fått en helhetssyn på hur trygga våra hus är

För Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB, är trygghet en prioriterad fråga. Därför valde de att samarbeta med Svensk Trygghetscertifiering för att öka både trygghet och trivsel. Nu har de en bra sammanställning att arbeta med långsiktigt.

Madeleine Brisère, SKB

– Vi utvecklar löpande vårt arbete för att alla hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sin boendemiljö. I den senaste kundmätningen hade vi ett Trygghetsindex på 89,5 vilket är ett mycket högt och fint betyg, men vi ville få en helhetssyn över vad vi skulle behöva fokusera på för att säkerställa att våra hus mår bra ur trygghetssynpunkt.

Det säger Madeleine Brisère, Förvaltningschef på SKB, som anlitade Svensk Trygghetscertifiering för att göra Trygghetsbesiktningar – i alla de sjuttio kvarter som ingår i SKB:s bestånd.

Bryter upp dörrar
Under en Trygghetsbesiktning tittar Svensk Trygghetscertifierings medarbetare på allt från belysning och skymmande vegetation vid porten, till möjlighet att låsa fast cyklar och barnvagnar och om källarutrymmen, tvättstuga och vindar upplevs som trygga, bland mycket annat.

Ulf Malm, Svensk Trygghetscertifiering

– Vi går igenom fastigheten systematiskt och tittar på ett antal punkter som har med trygghet att göra. Vi har till exempel med oss brytjärn för att testa om vi kan ta oss in genom brytskydd på entrédörrar och källardörrar. Det finns regler för dörrar om brandsäkerhet, men inte om inbrottssäkerhet, säger Ulf Malm, VD på Svensk Trygghetscertifiering, och berättar att de påtagligt ofta kan ta sig in, utan att ens skada dörren.

Trygghetsbesiktning ger långsiktig plan
Trygghetsbesiktningen av SKB:s kvarter resulterade i en rapport per kvarter, med en checklista. Madeleine Brisère kan konstatera att det inte fanns några gemensamma eller större brister. SKB:s bestånd består av hus från varje årtionde, från 1917 fram till idag, vilket gör att beståndets fastigheter har olika utformning, material och innehåll. Med hjälp av rapporterna har SKB nu ett verktyg som de kan jobba med, både kortsiktigt och långsiktigt.

– Vi har fått ett underlag som hjälper oss att prioritera åtgärder på ett vettigt sätt och får oss att se helheten. Ett tips är att låta den egna fastighetsskötaren eller de som jobbar i fastigheten vara med på Trygghetsbesiktningarna. Det kan vara värdefullt att se på den egna fastigheten med säkerhetsglasögon på.

Trivselskapande åtgärder
En stöttepelare inom SKB:s förvaltning är den fastighetsnära förvaltningen där man har egna fastighetsskötare, drifttekniker, hantverkare, utemiljöpersonal och förvaltare som möter de boende i kvarteret, vilket skapar trygghet enligt Madeleine Brisère. Hon säger också att SKB alltid har trivsel och trygghet i fokus.

– När vi har bytt dörrar i en källare, till exempel, har vi valt en dörr med glasruta för att få genomsikt. Då passar vi även på att måla källargången för att göra det ljusare. Det är en trygghetsåtgärd men skapar även trivsel. En god förvaltning gör att det ser tryggt och trivsamt ut.

Välskött bolag
Ulf Malm tycker att SKB är ett välskött bolag med en bra förvaltning.
– Man kan säga att det finns ett samband mellan att vara ett fastighetsbolag med hög ambitionsnivån och att de anlitar oss. De vill bli ännu bättre. Men trots allt så fanns det någonting även hos dem som kunde åtgärdas.

Han berättar att bland de cirka sextio punkterna i rapporten även finns frågor man ställer om underhåll och förvaltning. Det är bland annat rutiner kring klottersanering och nyckelhantering. När frågorna är besvarade har man en bra översikt, i kombination med den fysiska genomgången.

Certifiering
SKB planerar att gå vidare för att även låta certifiera några av sina kvarter men det viktigaste är att fortsätta jobba igenom åtgärdsplanerna.

– Det största värdet är de boendes känsla av trygghet och trivsel och för vår del, att vi vet att vi har gjort rätt saker, säger Madeleine Brisère.

Om man som fastighetsbolag väljer att certifiera sig så får man skyltar att sätta upp i entrén. Ulf Malm säger att det ger ett signalvärde till de boende om att de bor tryggt och har en fastighetsägare som bryr sig. Han tror även att det skulle vara värdefullt för bostadsrättsföreningar att göra – något som är värdehöjande och ett försäljningsargument.

Oberoende
Svenskt Trygghetscertifiering är oberoende från märken och andra företag. Det gör att de gärna hjälper fastighetsägare att prioritera åtgärder och kan även guida med rätt specifikationer vid upphandlingar och sköta efterkontroller.

Deras kompetens är att de är specialister och har samma ”glasögon” som brottslingen.

– Gör man åtgärder enligt vår besiktning, så behöver man inga kameror och inget bevakningsbolag. Tillfället gör tjuven och man utrotar mer eller mindre den typen av brott i en fastighet som har haft en trygghetsbesiktning. Det sparar man pengar på.

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega