Partnertext från Svensk Trygghetscertifiering

Det fysiska rummets betydelse för mänskligt beteende

Fastighetsägare har stor möjlighet att påverka brottslighet och trygghet. Brottsligt beteende uppstår för att det ges rum till det. Svensk Trygghetscertifiering, med över 20 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete, bidrar till att försvåra brott.

– Inom flera områden arbetar man systematiskt med den fysiska miljön för att främja eller förhindra beteenden och det har visat sig vara fantastiskt lyckat, säger Ulf Malm, VD, Svensk Trygghetscertifiering AB.

Han visar på exempel inom bland annat detaljvaruhandel och varuhus där man ska vilja vara och vilja köpa. Ett exempel är labyrintliknande varuhus som IKEA där man exponeras för alla köpmöjligheter under sitt besök.

Det förebyggande fysiska rummet
Man kan också använda det fysiska rummet förebyggande, ett exempel är införandet av Systembolaget som har minskat alkoholkonsumtionen i Sverige, vilket bidrar till minskad social misär och utsatthet för brott.

– Vid förra sekelskiftet var såväl våldsbrotten som alkoholkonsumtionen betydligt högre än idag, säger Ulf.

Ett rum kan utformas för att styra det mänskliga beteendet både där det gäller att förhindra eller att gynna ett visst beteende. Det här innebär att fastighetsägare har stora möjligheter att förebygga brott i sina fastigheter genom den fysiska utformningen.

– Att brottsligheten flyttar runt på grund av sociala faktorer är en av de mest seglivade myter som finns, säger Ulf.

Han menar att man pratar mycket om att förbättra de sociala orsaker som skapar ett kriminellt beteende, men att arbetet med den fysiska miljön grovt underskattas eftersom detta i sig kan få stora sociala positiva konsekvenser.

Jämförbart med trafiksäkerhet
Ett annat exempel som Ulf visar på är trafiksäkerhetsarbetet.

– Trafikmiljön skapas så att det blir svårare att köra ihjäl sig själv eller andra, det har inneburit att såväl skador som dödsfall har minskat dramatiskt de senaste 70 åren. Det är ett tydligt exempel på hur man arbetar med det fysiska rummet för att förhindra och försvåra olyckor, berättar Ulf.

Svensk Trygghetscertifiering hjälper sina kunder att förebygga brottsligheten och öka tryggheten.

– Det kan vi göra genom att vi vet vilka förändringar i den fysiska miljön som ger mindre brottslighet och ökad trygghet. Det är en specialistkunskap som vi utvecklat sedan 2002, säger han.

Svensk Trygghetscertifiering kan som utomstående expert se till helheten och ge en objektiv bedömning utifrån kunskap och erfarenhet, när det gäller både underhåll och förvaltning.

120 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete
Ulf visar på flera konkreta exempel så som belysning och skalskydd där det sällan finns någon vägledning hur man ska tänka för att det verkligen ska fylla sin funktion ur ett trygghetsperspektiv. Det finns inga branschstandarder och inga godkända dörrar avseende inbrott, de är testade för brand men inte inbrottssäkerhet.

– Vi har sett många stora investeringar genom åren där man tyvärr köpt in undermåliga dörrar i god tro och med goda intentioner, men som inte håller måttet ur inbrottssynvinkel, säger Ulf.

Han påpekar att det går att förstärka säkerheten i efterhand men att det innebär stora kostnader helt i onödan.

– Tillsammans med våra besiktningsmän har vi 120 års erfarenhet av konkret brottsförebyggande arbete i bostadsområden. Och vi kan visa på tydliga resultat på det brottsförebyggande arbetet, avslutar Ulf.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega