Boende känner sig tryggare men färre rekommenderar sin värd


AktivBos rapport “Så tycker Sveriges hyresgäster” visar att hyresgästernas upplevda trygghet är den högst uppmätta sedan mätningarna startade 2009, samtidigt som färre hyresgäster vill rekommendera sin hyresvärd än för fem år sedan.

Den upplevda tryggheten i och kring sitt boende är något som är viktigt för hyresgästerna. Under många år har fastighetsbolag och hyresvärdar arbetat strukturerat med trygghetsskapande åtgärder, vilket enligt hyresgästerna också gett resultat.

Trygghetsarbetet har gett resultat
Utifrån svaren i rapporten “Så tycker Sveriges hyresgäster” har de boende aldrig varit så trygga som de är idag. AktivBos Trygghetsindex, som innehåller svar från 229 461 hyresgäster, hamnar på 81,0% för 2022.

För hela Sverige sammantaget är detta en ökning på 0,9 procentenheter mot 2021.

– Det är glädjande att se att hyresgästernas upplevda trygghet fortsätter att öka och att branschen fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Under de senaste åren har det varit mycket fokus på tryggheten och många fastighetsbolag gör stora satsningar tillsammans med andra aktörer i samhället. Det här resultatet bör ge viktiga insikter i att man är på rätt väg i förbättringsarbetet, säger Martin Talme, Affärs- och produktchef, på AktivBo.

Hyresgäster ställer högre krav på sin värd
Under de senaste fem åren har hyresgästernas vilja att rekommendera sin hyresvärd minskat med 2 procentenheter. Under 2018 kunde 88,9% tänka sig att rekommendera sin värd och för 2022 var siffran 86,9%.

Fler hyresgäster boende hos de privata hyresvärdarna kan tänka sig att rekommendera sin hyresvärd (88,0%), än för de boende hos Allmännyttan (86,3%).

– Att hyresgästerna i allt mindre utsträckning än tidigare vill rekommendera sin hyresvärd visar på att de ställer högre krav på sin hyresvärd när det kommer till den service och förvaltning som levereras. Hyresgästerna likställer service i större utsträckning med andra tjänster, något som också återspeglas i vilka frågor som är viktigast att prioritera för hyresgästerna, fortsätter Martin Talme.

Bolag som mäter kontinuerligt ökar dubbelt så snabbt
För Serviceindex, som är ett kvitto på hyresgästernas totala serviceupplevelse, är utvecklingen i stort sett oförändrad mellan 2021 och 2022. Om man isolerar utvecklingen för de fastighetsbolag som mäter regelbundet (minst varje år under de senaste fem åren) så har de bolagen inte bara ett Serviceindex som är 2,7 procent högre än branschsnitt, utan även en utveckling som är mer än dubbel så stor som övriga branschen.

Rapport som ger ökade insikter
AktivBo följer branschens utveckling och sammanställer kontinuerligt miljontals svar från hyresgäster, både i Sverige och internationellt. Den samlade datan innehåller insikter att dra nytta av för alla som arbetar inom fastighetsbranschen, skriver AktivBo i ett pressmeddelande.

Källa: AktivBo

Rapport: ”Så tycker Sveriges hyresgäster 2022”

• Antal fastighetsbolag som är representerade: 128
• Totalt antal svar: 229 461
• Deltagande bolag förvaltar: 653 000 lgh

Ladda ner hela rapporten här

  Dela artikeln: LinkedIn

  För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

  Prenumerera på
  vårt kostnadsfria nyhetsbrev


  Inköpsportal - tipsa oss

  Inköpsportal - ansökan
  Logotyp, minst 200 pixlar bred *

  Maximum file size: 209.72MB

  Bild, minst 540 pixlar bred *

  Maximum file size: 209.72MB

  Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

  Maximum file size: 209.72MB

  Inköpsportal - tipsa en kollega