Så satsar Helsingborgshem på att minska fel vid sopsortering

Mycket av avfallet sorteras inte eller sorteras fel i flera av Helsingborgshems miljörum, vilket kostar mycket pengar. Därför gör Helsingborgshem nu en rad åtgärder för att få bukt med problemet, bland annat digital nivåmätning.

Problemet med att en hel del hyresgäster inte sorterar sina sopor eller sorterar fel har pågått länge. Helsingborgshem har tagit flera olika initiativ och nu fortsätter man arbetet mer intensivt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Med ett hållbarhetsperspektiv som innefattar både ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter tar Helsingborgshem nu krafttag för att öka återvinningen, minska kostnaderna och värna medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

Mer än hälften av kostnaden är restavfall
Sedan flera år tillbaka har kostnaderna för att hantera avfallet ökat med cirka 2 miljoner kronor per år. För 2022 landande Helsingborgshems totala avfallskostnad på omkring 27 miljoner kronor, varav kostnaderna för restavfall stod för cirka 15 miljoner kronor.

Det är alltså betydligt dyrare att kasta skräp i restavfall än att sortera avfallet där det hör hemma. Restavfallet är dessutom det sämsta för miljön, eftersom det förbränns i stället för att återvinnas skriver Helsingborgshem.

– Sammantaget är det en ohållbar utveckling som vi tillsammans måste hjälpas åt att bromsa. I slutändan är det hyresgästerna själva som via sin hyra betalar för avfallshanteringen. Därför ligger det i allas intresse att fler sorterar sitt avfall på rätt sätt, säger bostadschef Inge Gustavsson.

Ofräscht och dålig arbetsmiljö
När kärlen för plast- och pappersförpackningar blir överfulla slängs mer i restavfall, i fel kärl eller på golvet. Nedskräpning och felsorterat avfall leder till ofräscha avfallsrum för våra hyresgäster.

Det leder också till en sämre arbetsmiljö för Helsonborgshems kvartersansvariga som behöver lägga mycket arbetstid på att städa, plocka upp och sortera skräp samt lyfta tunga grovsopor som ställts på fel plats.

– Men det viktigaste är att alla blir bättre på att sortera. Därför tar vi nu tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners tag i avfallsfrågan på allvar och gör en mängd olika åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det måste till för att vi som bostadsföretag ska vara miljömässigt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt mer hållbart, avslutar Inge Gustavsson.

Detta gör Helsingborgshem för att minska avfallskostnaderna och öka återvinningen:

  • Byter ut och anpassar kärl i miljörummen efter mängden avfall.
  • Tömmer kärlen i miljörummen när det behövs i stället för att tömma enligt ett fast schema.
  • Fräschar upp miljörummen så att det ska kännas bra att vara där en stund för att sortera.
  • Information och samtal med hyresgäster för att visa och berätta att det verkligen gör stor skillnad att sortera rätt.
  • Avfallsutbildning för kvartersansvariga.
  • Testar digital nivåmätning: I samarbete med NSR och Bintel testar Helsingborgshem att digitalisera miljörummen. Som ett första steg förser man kärlen i ett miljörum på varje område med nivåmätande sensorer. Syftet är att mäta mängden avfall för att byta ut kärlen till rätt storlek och på så sätt minska mängden restavfall.

Tre sorteringstips att delge de boende – som ger effekt direkt:

  • Vik ihop pappkartonger så tar de mindre plats i kärlet!
  • Använd inte plastpåse runt matavfallspåsen!
  • Minska restavfallet genom att sortera rätt från början!

Källa: Helsingborgshem

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega