Viktigt men dyrt täta läckande kanaler

Fastighetsförvaltare kan tjäna både pengar och energi på att täta murade stående ventilationskanaler som läcker. Tre vanliga metoder för tätning har nu kartlagts i en rapport från Bebo.

Problemet med läckande stående murade kanaler växer i Sverige ju äldre husen blir. Otäta kanaler kan ge värmeförluster, över- och undertryck i lägenheterna och allmänt dålig ventilation som sprider matos och gör att hyresgäster klagar på dålig luft.

Katarina Westerbjörk.

– Det finns murade kanaler där en hel vägg rasat ihop, då märks det verkligen i fastigheten, säger Katarina Westerbjörk, projektledare på WSP som gjort studien för Bebo

De energiförluster som kommer sig av otäta kanaler rimmar illa med Europarådet energi- och klimatmål som bland annat innebär att Sveriges energieffektivitet ska förbättras med 20 procent i samhället, från 1990 till 2020.

Kunskapsglapp hos fastighetsägare
Bebos projekt bestod av två delar. I en förstudie med luftmätningar i elva fastigheter kunde de peka på stora problem med läckande kanaler där kanaltätning inte utförts. I ett andra steg ville de därför göra en teknikupphandling för att utveckla nya metoder anpassade för fastighetsägare.

– Men vi insåg att det fanns ett kunskapsglapp hos fastighetsägarna och la vårt fokus på att höja kunskapen i stället, säger Katarina Westerbjörk.

I rapporten har de därför tittat närmare på tre vanliga metoder för tätning av ventilationskanaler. Det handlar om glidgjutning – där man tätar med en keramisk massa– kompositrör och rostfria rör.

– Vi har försökt hålla oss neutrala till vad som är bäst  Det är svårt att säga om en metod är bättre än den andra, det beror på förutsättningarna, säger Katarina Westerbjörk.

Glidgjutning bara vid självdrag
Ett ställningstagande man gör är dock att endast rekommendera glidgjutning till fastigheter där det ska vara självdrag även i fortsättningen.

– Kanalerna blir inte lika täta med den metoden och den rekommenderas därför inte när man har mekanisk frånluft, säger Katarina Westerbjörk.

Alla fastighetsägare kan få bättre inomhusklimat genom att täta kanaler. Men eftersom problemen är störst där man har mekanisk frånluft är det i främst i dessa fastigheter man även kan spara pengar.

– Det går att spara ganska mycket pengar genom att täta kanalerna och därigenom kunna sänka effekten på frånluftsfläkten, säger Katarina Westerbjörk.

Stöddokument och checklistor
Rapporten består bland annat av en mängd stöddokument och checklistor som kan användas för fastighetsägare som själva vill täta kanalerna.

Bebo delar även med sig av två goda exempel på fastigheter där man tätat kanalerna.

Det ena exemplet är en HSB-fastighet från 1950 i Ystad, som tätades med syrafasta rostfria metallrör. Föreningen valde metallrör för att de var något billigare än kompositrör, men ändå hållbara.

– Resultatet blev bra, särskilt tätheten, och nu räknar vi med att det håller i sextio år. På kort sikt är det en dyr investering, men på lång sikt ses investeringen som lönsam, eftersom den förenklar för en framtida konvertering till FX-system, ventilation med värmeåtervinning, säger Per Jönsson, energiexpert på HSB.

Tommy K Lindberg.

Kompositrör fylls med tryckluft
Det andra exempel som lyfts fram är Stockholmshems fastighet från 1951 i Solberga, där man har tätat sammanlagt 3 500 kvadratmeter med hjälp av kompositmetoden FitFire, där kompositrör formas med tryckluft i den befintliga kanalen.

– Den metoden klarar dimensionsändringar och lite större hål bättre än tätning med bruk, säger Tommy K Lindberg, specialist VVS Fastighetsteknik, på Stockholmshem.

Projektet kostade sammanlagt 5 miljoner kronor plus moms. Men tack vare ett minskat luftflöde på frånluftsfläkten från 1 600 till 700 liter per sekund räknar man med en årlig kostnadsbesparing på 70 000-80 000 kronor per år och hus.

– Vi hoppas dock på ytterligare prisnedgångar på kompositrör, då vi ser ett stort behov av att fortsätta arbetet, säger Tommy K Lindberg.

Text:Martina Nyhlin
redaktionen@forvaltarforum.se

Ladda hem rapporten Tätning av ventilationskanaler här

 

Tre metoder för tätning av ventilationskanaler
Glidgjutning
Ventilationskanalen tätas genom att en ny kanal gjuts med keramisk tätningsmassa på den gamla kanalens innerväggar.

Glidgjutningen kan inte uppnå höga täthetsvärden, men för självdragssystem kan tillräcklig täthet fås.

Rostfria metallrör
Flexibla, böjbara metallrör dras igenom den gamla kanalen och fästs vid ändarna. Metoden passar bäst där den befintliga kanalen är så pass stor att kanalarean kan minskas till en cirkulär kanal med bibehållen funktion.

Kompositrör
Ett mjukt rör installeras i den gamla kanalen och sedan formas med lufttryck för att passas till den befintliga kanalens väggar. Därefter härdas materialet med ånga och fästs vid ändarna på den befintliga kanalen.

Det händer när ventilationskanalerna läcker

 • Försämrat inomhusklimat
 • Ökat behov av fläkteffekt
 • Försämrad värmeåtervinning.

Checklista för tätning

 • Gör en nulägesundersökning – få koll på rördragningarnas status.
 • Gör en behovsundersökning – vad krävs för att få tillfredställande luftflöden i byggnaden?
 • Se över var det är lämpligt ekonomiskt att täta och var det är mer lönsamt att byta ut sträckningarna med nya rör?
 • Välj tätningsmetod (BeBoss lämplighetsbeskrivning kan vara till hjälp.)
 • Informera de boende
 • Välj en certifierad installatör, helst en som arbetar med kvalitetssäkring i verksamheten.
 • Ta in offerter
 • Skriv avtal
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega