Grön Logik – energieffektiviseringar som sparar 866 miljarder

Energieffektiveringsföretagen EEF tog fram Grön Logik där de sammanställde åtgärder som kan spara energi för 866 miljarder kronor. Rapporten kom förra året men är nästan än mer relevant idag. Läs mer, varför.

Lotta Bångens, vd EEF

2021 tog Energieffektiviseringsföretagen, EEF, fram en rapport som de kallar Grön Logik. Den visar på den samhällsekonomiska potentialen som finns om vi ser till att energieffektivisera våra byggnader. Enligt Grön Logik skulle insatserna bespara det svenska samhället 866 miljarder kronor fram till år 2045 och samtidigt hjälpa till att nå de uppställda klimatmålen.

Lotta Bångens är vd på EEF och hon berättar att det saknades en sammanställning av de potentiellt lönsamma energieffektiviseringarna och att det var därför rapporten togs fram.

På vilket sätt är Grön Logik relevant nu, hösten 2022?
– Rapporten har blivit än mer relevant med tanke på kriget i Ukraina och hur vi kan minska importen av energi från Ryssland med hjälp av energieffektivisering. Här i Sverige, men framför allt hur vi kan hjälpa andra länder som är mer beroende av rysk energi än vi är.

– Den är också högst relevant nu med den energiprisutveckling vi ser. Om du energieffektiviserar minskar inte bara dina egna energikostnader, utan du hjälper också till att sänka energipriset både för dig själv och andra.

– Den är även relevant för en ny regering som måste ta tag i energifrågan direkt.

I ett utdrag ur rapporten står det; Forskning visar att människor generellt underskattar framtida effekter och istället lägger stort fokus på nutida konsekvenser.

Vilka är orsakerna till att energieffektiviserande åtgärder inte görs?
– Det finns många orsaker till det. En av dem är att det kan kännas väldigt jobbigt att ta en investering, även om vi vet att det lönar sig på sikt. En del köper mobiltelefoner för ”0” kr och betalar sen en månadsavgift, fast det många gånger är billigare att betala för telefonen direkt. Samma sak gäller för energieffektivisering.

– Sen finns det andra skäl till att man gör ett visst val. Kylskåpet ska ha vissa mått, snygg färg och så vidare. Hur mycket energi det drar kommer kanske inte först. Fast det har hänt något nu efter sommaren. Vi är mycket mer medvetna idag.

Vilka åtgärder är mest effektiva att ta itu med, nu? På längre sikt?
– Nu inför vintern är det bra att göra de snabba, enkla åtgärderna. Släcka lampor i rum där ingen vistas, kolla att drifttider för ventilation med mera stämmer med när folk är i lokalerna. En snabbutbildning av driftpersonal i energiåtgärder tror jag kan ge snabba resultat.

– På längre sikt måste vi bli bättre på att köpa och upphandla energieffektivt när vi byter ut prylar och system och verkligen använda de energieffektiva lösningar som finns. De bara ligger där och väntar.

Finns det någon annan fråga som du gärna vill lyfta fram?
– Ja, kopplingen till effektfrågan och kapaciteten i elnäten. Energieffektivisering kan snabbt avhjälpa dessa problem. Det talar vi alldeles för lite om.

Text: Marit Engstedt
marit.engstedt@forvaltarforum.se

Grön Logik

Rapporten togs fram i samverkan mellan Energieffektiviseringsföretagen, Fastighetsägarna Sverige, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen och Svensk Ventilation på initiativ av Swedisol. Författare till rapporten är Agneta Persson med kollegor på Anthesis.
Läs rapporten här.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega