Sök stöd för energikartläggning

Den 30 april är sista dag att ansöka om stöd för energikartläggning. En energikartläggning visar var ditt företags energitjuvar finns och vad du kan göra åt dem.

Förutom minskade kostnader kan en kartläggning leda till nya arbetsmetoder, teknikutveckling och en positiv inverkan på klimatet.

Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd med upp till 50 procent för en energikartläggning, maxbelopp 50.000 kronor.

Fördelar med kartläggning
Vid en energikartläggning görs en genomgång av hur mycket energi som tillförs årligen och används för att driva företagets verksamhet. Kartläggningen föreslår åtgärder som kan bidra till en smartare energianvändning. Det kan handla om investeringar i ny utrustning, men även nya arbetssätt och rutiner.

Kartläggningen blir ett första steg för att komma igång och energieffektivisera. Detta kan ge många fördelar som till exempel:

  • Sänkta energikostnader
  • Stärkt konkurrenskraft
  • Stärkt varumärke
  • Minskad klimatpåverkan

Vilka företag kan få stöd?
Stödet ges bara till små och medelstora företag (SMF). För att räknas till denna typ av företag behöver följande kriterier vara uppfyllda:

  • Antalet anställda får vara maximalt 249 personer.
  • Årsomsättningen får inte överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år.

Så tolkas kraven
Första kravet är att företaget inte får ha över 249 stycken anställda. Andra kravet är att inte både årsomsättning och balansomslutning överskrider gränserna av 50 miljoner euro respektive 43 miljoner euro. Överskrids enbart ett av de ekonomiska kraven räknas företaget fortfarande som SMF.

För att företag med tillfällig tillväxt inte ska bestraffas med förlust av SMF-status kan ett företags uppgifter överskrida kriterierna för SMF i senaste bokslutet såvida man innan dess klarat kriterierna två år i rad.

Brf:er kan ansöka
Bostadsrättsföreningar kan ansöka om följande kriterier är uppfyllda:

  • Bostadsrättsföreningar behöver vara momsregistrerade för att kunna ansöka om stöd.
  • Bostadsrättsföreningar som inte är momsregistrerade men som har intäkter från icke-medlemmar på över 30 000 kronor under ett verksamhetsår kan ansöka om stöd.

Information om stödet
Stöden från Energimyndigheten medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet

Nedan finner du länkar till Energimyndighetens information om stödet och exempel på erfarenheter av energikartläggningar i ett fastighetsbolag och en bostadsrättsförening.

Källa: Energimyndigheten och Fastighetsägarna