Ekosystemtjänster i förvaltningen

Boverket har tagit fram en ny webbaserad vägledning för hur ekosystemtjänster och stadsgrönska kan tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Vägledningen svarar på frågorna vad, varför, när och hur ekosystemtjänster kan integreras i arbetet.

Vägledningen ger en stegvis metod för att arbeta med ekosystemtjänster i förvaltningen av olika platser och områden i den byggda miljön:

  • För en nybebyggd fastighet där det finns olika ekosystemtjänster som behöver skötas.
  • För en befintlig bebyggelse där ägaren vill tillföra eller förstärka ekosystemtjänster. Syftet kan exempelvis vara att göra fastigheten mer robust mot klimatförändring eller att göra tomten trevligare att vistas på.
  • För allmän plats, som exempelvis parker, torg och längs gator. Detta är den del av den gröna miljön där kommuner har möjlighet att förverkliga mål och strategier.
  • För andra typer av grönstruktur i byggd miljö, som alléer, skogspartier och stränder samt annan icke planerad grönstruktur.

Källa: Boverket

Ladda ned och läs Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod här

Bli den första att kommentera "Ekosystemtjänster i förvaltningen"

Lämna en kommentar