EEF jobbar med nudging för energieffektivisering

Nudge är det engelska ordet för knuff.


EEF leder ett projekt för att få fler fastighetsägare och BRF:er att utföra mer energieffektivisering. Syftet är att deltagarna ska ”knuffa varandra” i rätt riktning. Var med och påverka inriktning och hur plattformen ska utformas!


Det är många hus i det befintliga beståndet som skulle behöva genomföra mer energieffektivisering – men det är en stor utmaning.

Nudging går ut på att göra det enkelt att göra rätt. På svenska ungefär ”en knuff i rätt riktning”.

Målet med projektet, som genomförs tillsammans med RISE och Fastighetsägarna, är att ta fram en plattform där fastighetsägare ska kunna inspireras av varandra.

Plattformen kommer till stor del att bestå av en interaktiv karta, på vilken det går att se sina egna och andras byggnader och vilka energiåtgärder andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har genomfört.

På plattformen kan fastighetsägarna även tipsa varandra om bra leverantörer/förvaltare, som då är verksamma i just deras område.

Var med och påverka!
För att plattformen ska bli så bra som möjligt bjuder vi in representanter från projektets alla målgrupper att delta i en dialoggrupp.

Vi kommer att anordna ca fyra webbinarier (under ett år) för att gemensamt diskutera och förbättra projektet under resans gång, för att slutprodukten ska blir något som marknaden faktiskt efterfrågar.

Vill du delta i dialoggruppen? Hör av dig till EEF idag!

En knuff i rätt riktning
Nya grepp måste till för att få fler små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att på bred front genomföra lönsamma åtgärder för energieffektivisering.

Det behöver bli enklare att veta vad de ska göra, hur de ska genomföra och om de ser att andra genomfört åtgärder med gott resultat. Det behöver bli en knuff i rätt riktning.

Projektet

Projektet genomförs tillsammans med RISE och Fastighetsägarna och heter ”Beteendedesign för energieffektivisering mellan grannfastigheter” och finansieras av Energimyndighetens program ”Design för en energieffektiv vardag”, se designforenergi.se

EFF

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en organisation med visionen att säkerställa ett förnybart energisystem i Sverige. EEF samlar leverantörer av energitjänster/produkter och beställare som industrier, föreningar, fastighetsägare, företag med flera. Vi har ett starkt engagemang för att öka energieffektiviseringen – för miljön, klimatet och ekonomin.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega