Partnertext från Real Fastighetssystem

Konservativt – nja, kanske, men också stor framtidstro

 

Björn Reimers på Real Fastighetssystem har framtidstro på branschen i sin krönika.

Fastighetsbranschen har under åren upplevts som konservativ och trög. Den har tjänat stora pengar och levt lite grann sitt eget liv, medan omgivningen har utvecklats. Det finns nog viss sanning i det, men nu händer det massor med saker i vår bransch.

Då jag under några veckor förberett och spelat in några podcasts där den röda tråden varit digitalisering och nytänkande kan jag bara konstatera att utvecklingen går i ett rasande tempo.

En hel del har vi pandemin att tacka för detta, mycket blev på något vis självklart när vi började jobba hemifrån. Digitala möten och nya hjälpmedel blev snabbt vardag för många av oss.

Nu är det självklart att vi kopplar upp oss i ett Teams- eller Zoom-möte istället för att förflytta oss till ett tråkigt konferensrum någonstans. Det är både smart, effektivt och hållbart.

Våga dela din data
Den tekniska utvecklingen går snabbt. Digitala lösningar gör att vårt arbete blir både enklare, effektivare och förhoppningsvis mer lönsamt.

Olika styrsystem ger oss data som i sin tur gör att vi kan planera och effektivisera den dagliga verksamheten på ett mycket smartare sätt. Vem pratade om AI, Artificiell Intelligens, inom vår bransch för bara några år sedan?

Det vi möjligen saknar är ny kompetens att samla in och framförallt ta hand om och skapa nytta kring viktig data, men det är också en del av utvecklingen.

Här gäller det att ha ett öppet sinne för alla parter, inte minst för oss programvaruleverantörer. Man pratar en hel del om “öppna API:er” och andra tekniska lösningar för att kunna dela och förädla insamlad data till nytta för många.

Vi måste helt enkelt våga och samverka för att nå bästa resultat.

“Bara den som jobbar aktivt med hållbarhet kommer att överleva”.
Citatet ovan kommer från en av våra kommande podcasts där vi diskuterar framtidsfrågor med konsultföretaget Meta.

För det är inte bara på den tekniska och digitala sidan som det sker utveckling. Ett ledord som vi allt oftare hör är “hållbarhet”. Man har numera hållbarhetsansvariga inom sina organisationer som ska driva dessa frågor.

Men vad menar man då med hållbarhet eller hållbar utveckling? Ja, enligt wikipedia definieras det som följande:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin”.

Alla har ett ansvar inom ramen för de klimatförändringar vi nu lever med och de miljöproblem de skapar.

Cirkulär ekonomi
Inom fastighetsbranschen pratas det mest om olika typer av energieffektivisering, men också kring hur vi bygger och renoverar.

Man pratar bland annat om en cirkulär ekonomi där man nu renoverar, reparerar och återvinner istället för att slänga och köpa nytt.

Via digitaliseringen finns många möjligheter till nya effektiva lösningar.

Socialt ansvar
Spännande är också den sociala hållbarheten och det engagemang som skapats kring dessa frågor.

Det finns ett otal exempel på hur fastighetsägare tar på sig ett stort ansvar tillsammans med polis och sociala myndigheter, framförallt ute i olika förorter.

Realpodden har tidigare haft ett avsnitt om, det numera permanentade, projektet Qvinna i Botkyrka, men det finns många fler sociala projekt som ger innevånare som står en bit från arbetsmarknaden möjlighet till en vettig sysselsättning.

Flera exempel har uppmärksammats här på Förvaltarforum.

Tänk utanför boxen
Så, även om fastighetsbranschen varit en konservativ ö som hamnat lite på efterkälken så händer det mycket just nu.

Det krävs att våga och se sig om på ett nytt sätt.

Tänka lite utanför boxen och bjuda in ny kompetens. Många har kommit långt, andra är bara i början. Oavsett så går tåget allt snabbare. Dags att hoppa på om du fortfarande står på perrongen och känner dig osäker.

Det är aldrig försent.

Björn Reimers
Senior adviser på Real Fastighetssystem

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega