Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Att bättre leva upp till EU:s direktiv ger oss möjligheter

Lotta Bångens.

EU:s energieffektiviseringsdirektiv EED har goda och höga ambitioner. Implementeringen i Sverige lämnar dock mycket övrigt att önska, skriver Lotta Bångens vd för Energieffektiviseringsföretagen (EEF).

I dag skickar Energieffektiviseringsföretagen sitt svar på konsultationen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv EED (2012/27/EU). EED är ett av de viktigaste direktiven på EU-nivå och styr lagar och regler i medlemsländerna gällande energieffektivisering.

Direktivet har goda och höga ambitioner gällande den energieffektivisering som behövs; både för att göra EU klimatneutralt och för att minska unionens energiberoende. Implementeringen i Sverige lämnar dock mycket övrigt att önska.

EED antogs redan 2012 för att främja energieffektivitet i hela EU. Ett viktigt mål för energieffektivisering fastslogs och direktivet syftade i övrigt till att både eliminera hinder för energieffektivisering och lyfta energieffektivisering inom olika verksamheter. Direktivets syfte har dock inte uppnåtts i den svenska implementeringen.

Det är som att vi inte ser fördelarna med energieffektivisering i Sverige. I stället för att använda direktivet till vår fördel är det som att vi försöker göra så lite som möjligt. Tänk om vi kunde överprestera istället.

Att satsa mer på energieffektivisering skulle gynna Sverige på flera sätt, lägre energikostnader och bättre inomhusmiljö är några av fördelarna. Dessutom skulle svenska företag då bli ännu bättre på effektivisering och på så sätt vara mer förberedda på de globalt ökade investeringar som sker inom energieffektivisering (för att klara klimatmålen enligt UN Climate change).

På Energieffektiviseringsföretagen anser vi att det finns några specifika områden där Sverige kan (och bör) göra betydligt bättre ifrån sig:

  1. Tydliggör Sveriges mål för energieffektivisering – de behöver formuleras så att de också i praktiken styr mot rätt mål.

  2. Förbättra renoveringsstrategin – det är tyvärr ingen strategi värd namnet i dag.

  3. Inför konkreta åtgärder och styrmedel – Sverige behöver styrmedel med krav på konkreta åtgärder för energieffektivisering, det saknas i princip helt i dag.

Energieffektivisering har alltid varit en av hörnstenarna i EU:s energi- och klimatpolitik – ”Energieffektivisering först” är en vägledande princip i EU:s energipolitik.

Sverige måste också börja arbeta efter den devisen; det skulle gynna alla om vi faktiskt kunde använda direktivet till vår fördel.

Lotta Bångens, vd EEF

 

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en branschorganisation med visionen att säkerställa ett förnybart energisystem i Sverige. Organisationen samlar entreprenörer, installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till fastigheter och industrier. EEF är ständigt närvarande i debatten och vill se bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering.

Bli den första att kommentera "Att bättre leva upp till EU:s direktiv ger oss möjligheter"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega