Alla vinner på energieffektivisering

Sänk energikostnaderna och bli delaktiga i Sveriges klimatarbete! Gör en energikartläggning och lista åtgärder som är lönsamma och långsiktigt hållbara för både fastigheten och klimatet. Det finns mycket att vinna med energieffektivisering – och ni kan börja redan idag.

Det finns många sätt att minska energianvändningen och energikostnaderna, men det viktigaste är att man ser till helheten, tänker långsiktigt och planerar, och sedan genomför åtgärderna i rätt ordning. Ett långsiktigt, lägre underhållsbehov och lägre energikostnader har en positiv effekt på driftnettot.

Anlita en energiexpert
En bra start på energiarbetet är att anlita en energiexpert som gör en energikartläggning och en behovsanpassad åtgärdsplan som stöd för det fortsatta arbetet på EEFs: hemsida hittar ni auktoriserade energikartläggare som kan hjälpa er redan i dag.

Hitta rätt leverantör och kom igång
Många fastighetsägare kommer inte längre än till en energideklaration och i bästa fall en energikartläggning, detta trots att kartläggningen visar på vilka energibesparande åtgärder som kan genomföras för att öka lönsamheten och driftsäkerheten.

En anledning är att det kan vara svårt att hitta rätt energitjänsteleverantör och veta i vilken ordning man ska göra saker. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och Energimyndigheten har tillsammans utvecklat en kunskapsbank där alla tjänster och åtgärder som gör fastigheten mer energieffektiv finns samlade. Till alla tjänster finns även leverantörer kopplade. Allt för att underlätta energieffektiviseringsarbetet.

Sänkta driftkostnader och nöjdare hyresgäster
Lönsamma åtgärder för energieffektivisering ger inte bara sänkta driftkostnader och lägre underhåll, fastighetens värde ökar ju samtidigt som det ökade driftnettot.

Eftersom energieffektivisering även ger bättre inomhusmiljö leder det också till nöjdare hyresgäster med allt vad det för med sig. Sammantaget ger det en positiv bild av er och fastighetsbolaget, vilket ökar attraktionsvärdet och lockar nya hyresgäster.

Alla är vinnare
Minskad energianvändning gynnar såväl fastighetsägarna och de boende som klimatet. Med de låga räntorna som är idag är det bara att satsa på att genomföra så många åtgärder ni hinner! Internräntan på dessa åtgärder är bra mycket högre än för andra åtgärder.

Räkna gärna ut hur det skulle se ut för just er i vår livscykelkalkyl (LCC-kalkyl). Hela den ekonomiska vitsen med en energieffektiviserande åtgärd är att energikostnaderna och underhållet minskar mer än vad kostnaden för genomförandet är, sett över hela livslängden för åtgärden, alla är vinnare i energieffektiviseringsarbetet.

Mikael Gustafsson
utvecklingschef, EEF

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) är en branschorganisation med visionen att säkerställa ett förnybart energisystem i Sverige. Organisationen samlar entreprenörer, installatörer, konsulter och tillverkare som erbjuder energieffektivisering till fastigheter och industrier. EEF är ständigt närvarande i debatten och vill se bättre och tydligare lagar och regler inom energieffektivisering. www.eef.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega