SBC tipsar: Så behåller din förening värdet på bostaden

Vilka investeringar är lönsamma att göra i tider av ekonomisk oro? SBC reder ut hur man som förening bör agera för att höja bostadens värde när inflation och räntehöjningar tynger ekonomin.

Den senaste tidens ränteökningar och oroliga ekonomi gör att bostadspriserna sjunker. Dessutom gör den höga räntan att många bostadsrättsföreningar kommer behöva höja sina avgifter, något som påverkar bostadens värde negativt. Men det finns saker föreningen kan göra för att bättra situationen. Trapphuset, innergården och tvättstugan är exempel på utrymmen där föreningens underhåll kan göra att bostadens värde ökar.

– En välskött fastighet har alltid ett högre värde och därför är det viktigt att inte tumma på underhållet. Slarvar man kan det resultera i höga reparationskostnader vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser. I tider av ekonomisk oro blir underhållsplanen därför ett extra viktigt verktyg. Den kan säkerställa att nödvändiga investeringar och upprustningar görs och på så vis höjer värdet på bostäderna, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Se över lokalhyror
Utöver underhållsplanen kan det nu vara ett bra läge att se över föreningens lokalhyror. Under pandemin var det många lokalhyresgäster som drabbades av minskad omsättning och som följd förhandlades många lokalhyror ner. Idag ligger dock många hyror kvar på samma nivåer, trots att pandemin är över. Frågorna kring lokalhyresavtal kan dock vara svåra och ofta krävs experthjälp för att inte riskera rättsliga förluster.

– Lokalhyran är ofta en viktig del av föreningens intäkter. Sänks hyran behöver föreningen höja avgiften och det gör i sin tur att värdet på bostaden minskar. I samband med pandemin hjälpte vi många av våra föreningar i frågor om lokalhyra och vi märker av ett fortsatt behov av rådgivning. När det nu blir svårare ekonomiskt för många föreningar kan det vara läge att se över lokalhyresavtalen för att potentiellt kunna öka intäkterna, avslutar Therese af Jochnick, Affärsområdeschef Juridik på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Källa: SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega