Sveriges bästa studentbostäder

MKB Student från vänster: Agnes, Håkan, Amel, Robert, Hanna och Peter.

MKB:s studentbostäder får årets högsta betyg i Sverige, Nöjd KundIndex 85.

Det visar undersökningen Nöjd Studbo som genomförs av CMA Research på uppdrag av branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

72 procent av studenterna svarade på enkäten och NKI uppmättes till 85, fyra enheter bättre än 2016 då NKI uppmättes till 81.

Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB Fastighets AB har 1 007 studentlägenheter, varav 599 ägs av MKB och 408 är blockhyrda av Stadsfastigheter. Studenthusen finns i flera delar av Malmö.

Bättre på klagomålshantering
Affärsområdet MKB Student uppvisar en positiv utveckling inom i stort sett samtliga frågeområden. Störst resultatförbättringar har skett vad gäller klagomålshantering, allmänna utrymmen och tillgänglighet.

MKB Student ligger över branschgenomsnittet för så gott som samtliga kvalitetsfaktorer. Men resultatet för rimlig hyra ligger något under genomsnittet.

MKB Student har under flera år arbetat strategiskt med att utveckla och förbättra sitt koncept och har bland annat ökat studenternas påverkansmöjligheter, effektiviserat inflyttningsprocessen samt förbättrat kommunikationen.

”Slit och kundfokus”
– Vi är väldigt glada och stolta över att MKB har Sveriges nöjdaste studentboende! För oss på MKB Student är det viktigt att våra studenter är nöjda med sitt boende, säger Håkan Andersson, affärsområdeschef MKB Student, och tillägger;

– Det är hårt slit, stort kundfokus och en medveten strategi som har fört oss till denna fantastiska prestation.

Undersökningen utfördes på uppdrag av Studentföretagen, som är en branschorganisation för studentbostadsföretag där de flesta av Sveriges studentbostadsföretag är anslutna, både privata och allmännyttiga bolag.

NKI och SKI
Nöjd Studbo är en heltäckande undersökning som mäter och kartlägger olika aspekter av boendet, hyresvärden och hyresgästens förväntningar och ideal.

Undersökningen resulterar i både ett NKI-värde (Nöjd Kundindex) och ett SKI-värde (Svenskt Kvalitetsindex). SKI-värdet möjliggör jämförelser och benchmarking mot företag i andra branscher.

Årets bästa kundarbete i Nöjd Studbo-undersökningen

  • Stora företag (3 000 eller fler studentbostäder):AF Bostäder – SKI 78,8
  • Medelstora företag (900 till 3 000 studentbostäder):MKB Fastighets AB – SKI 84,7
  • Små företag (900 eller färre studentbostäder): Campus Roslagen AB – SKI 84,4
  • Årets nykomling: Bostad AB Mimer – SKI 76,8
  • Årets klättrare: Byggvesta AB – SKI 79,9 (+3,9)
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega