Bostadsrättsägare vill satsa mer på hållbarhetsarbete

Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC.


Hållbarhetsfrågor engagerar Sveriges bostadsrättsägare. Flera anser att lägenheterna skulle värderas högre med aktivt hållbarhetsarbete, men färre vill betala högre avgift för det. Det visar ny statistik från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 uppger 40 procent av svenska bostadsrättsägare att deras förening kan bli bättre i sitt arbete med hållbarhet. Enligt 46 procent kan dessutom ett aktivt hållbarhetsarbete göra att föreningens lägenheter värderas högre.

Trots fördelarna anser hela 47 procent av Sveriges bostadsrättsägare att de inte kan tänka sig att betala en högre avgift för att föreningen ska satsa mer på hållbara lösningar. Endast 32 procent uppger att de kan tänka sig att betala en högre avgift.

– Att investera i hållbara lösningar är något som kommer bli allt viktigare. Att det är så pass många som anser att deras förening kan bli bättre i sitt arbete med hållbarhetsfrågor är ett tydligt bevis på det. På sikt kan hållbara lösningar inte bara hjälpa klimatet, det kan även dra ner på kostnaderna för föreningen. Att göra mindre höjningar i månadsavgiften kan därför vara nödvändig men då måste föreningen också vara tydlig med varför höjningen sker och vilka fördelar det kan medföra, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC.

Rapporten visar även att svenska bostadsrättsägare har ett högt engagemang när det gäller miljö och hållbarhet. Hela 43 procent kan tänka sig att vara med och driva miljö- och hållbarhetsfrågor i sin förening.

Listan över hållbara investeringar som lockar svenska bostadsrättsägare mest toppas av solceller, laddstationer och möjlighet att mäta energiförbrukning. När det gäller hållbarhetsfrämjande aktiviteter som föreningens medlemmar kan delta i är intresset högst för gemensam insamling till second hand och gemensamma prylar och verktyg.

Källa: SBC

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega