Partnertext från Hogia

Så når Lindström Fastigheter sina hållbara mål med digitalisering

Med solceller, eldrivna firmabilar och digitaliserad teknisk förvaltning, så vill Lindström Fastigheter minska sin miljöpåverkan: ”Det krävs ett miljötänk hela vägen – och här kommer digitalisering in som ett naturligt steg”, säger Hans Lundgren på bolaget.

Som första land i världen har Sverige satt som mål att klimatutsläppet från konsumtion ska minska till netto noll år 2045. Och här har fastighetsbranschen en viktig roll att spela, det visar en färsk rapport från Fastighetsägarna Stockholm.

Resultatet synliggör de förväntningar boende har på bostadsrättsföreningar och hyresvärdar vad gäller hållbarhet, exempelvis i form av möjligheter till avfallssortering och tillgång till laddpunkter för elbilar.

Ett fastighetsbolag som kontinuerligt arbetar med frågan är Lindström Fastigheter.

– Vi vill ta vårt ansvar, som vi ser det går det inte att källsortera hemma och sedan köra med fossildrift på jobbet, det krävs ett miljötänk hela vägen – och här kommer digitalisering in som ett naturligt steg, säger Hans Lundgren, förvaltare på bolaget.

Lindström Fastigheter bedriver verksamhet i Landskrona sedan 1983. Man hör i dag till de största privata fastighetsbolagen i staden med 16 fastigheter och sammanlagt 205 lägenheter. Att hållbarhetsfrågor är en naturlig del av affärsidén visar sig genom ett fokus på sunda boendemiljöer samt att man strävar efter att minska sin miljöpåverkan.

Digitalisering som ett led i hållbarhetsarbetet
Hans Lundgren berättar att verksamheten drivs fossilfritt sedan 2019. Man använder enbart el från förnybara källor, investerar i egna solceller och såväl bolagets fordon som verktyg är eldrivna. Som ett led i arbetet är stora delar av verksamheten digitaliserad – senast ut är Hogias lösning för teknisk förvaltning.

– Vi hade tidigare ett system för felanmälan som var ett enkelt program utan kopplingar till vårt system med lägenheter och hyresgäster, inget var kopplat till vårt ordinarie system och vi saknade uppföljning. Nu har vi en helhetslösning där allt sköts elektroniskt, dokument scannas raka vägen in i systemet. Tack vare det behöver vi inte skriva ut någonting till vare sig medarbetare eller entreprenörer – pappersmässigt har det minskat radikalt.

Det mobila fastighetskontoret
Sedan 2009 använder Lindström Fastigheter Hogias ekonomisystem. Med lösningen teknisk förvaltning tar man ytterligare ett steg på sin digitaliseringsresa, som skapar struktur och ger förbättrad service till de boende.

– Vi sparar mycket tid genom att ha kompletta uppgifter kring objekt och hyresgäster – och allt sköts via mobilen från vår personal på fältet.

Genom att koppla på Hogias Boendeportalen till lösningen får de boende överblick i mobilen över sina aktuella och historiska hyres- och avgiftsavier samtidigt som de enkelt kan felanmäla.

– Från vårt håll kan vi både skapa och följa upp arbetsordrar för åtgärder som behöver göras i vårt fastighetsbestånd – och informationen går automatiskt in i ärendehanteringssystemet.

Minimerar ställtid
Ett viktigt steg mot målet att arbeta mer hållbart är att minska antalet utryckningar som hans medarbetare gör, fortsätter Hans Lundgren.

– Tack vare att vi kan planlägga arbetet så minimerar vi ställtiden. Vi har också fått ett lyft för kommunikationen med de boende som sparar tid. Om en hyresgäst exempelvis skriver att det tjuter i ett element, så kan fastighetsskötaren svara hur personen kan lufta det själv.

Full koll i besiktningsarbetet
In- och avflyttning är en administrationstung del av en förvaltares vardag. Inte sällan samlas besiktningsprotokollen efter utflyttade i pärmar, som med tiden travar sig bortom överblickbarhet.

I den tekniska specifikationen i Hogias lösning finns fastighetskort och objektskort, där information om respektive lägenhets utrustning, modeller, ålder och skick, sparas.

– Om många flyttar under en period är det lätt att tappa kollen, och då kan du under flera år missa att renovera. Med Hogias mobillösning går det smidigt att lägga in info och vi får sedan en checklista inför avflyttning. Det är enkelt att ticka i boxarna över vad som bör åtgärdas och jag kan skapa en arbetsorder direkt i systemet, även till olika entreprenörer. Därefter kan både utflyttande och inflyttande hyresgäster signera.

Hur gick implementeringen av det nya systemet till?
– Vi har en jättebra kontakt med våra kontaktpersoner på Hogia. De är helt med på noterna, och tack vare det kunde vi utveckla den nya lösningen i små steg. Jag uppskattar även att det är ett lättanvänt och lagom stort system – vi får mycket för pengarna.

Och vilket blir ert nästa steg?
– Att koppla detta till ett ronderingsschema, så att vi får ett kalendersystem med återkommande arbetsordrar, som plingar till hos utvald tekniker.

Frida Gustavsson är kommersiell produktägare för Hogias fastighetsprodukter och hon ser Lindströms Fastigheter som en förebild.

– Bolaget är en inspiration för alla i branschen när det gäller digitalisering för att minska klimatavtrycket. Vi är glada över att se ett ökat intresse för hållbarhetsfrågan hos våra kunder – det gynnar oss alla, inte minst kommande generationer.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega